Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Meddelanden

Här får du dina officiella meddelanden från EUIPO

 

Klicka på kuvertikonen Meddelandeikon i fliken Meddelanden. Den finns i sidomenyn till vänster.

Det finns fyra flikar i avdelningen Meddelanden i User Area

 • Nytt – hit kommer nya meddelanden.

 • Väntande – här sparas meddelanden tillsvidare.

 • Skickade – meddelanden som skickats visas här.

 • Arkiv – här sparas meddelanden för framtida användning.

Observera: meddelanden som sparas i flikarna Arkiv och Skickade raderas automatiskt efter 30 dagar. Om du vill se dem efter denna tidsperiod, gå till detaljvisning av filen i eSearch plus.

 
 • Åtgärdsflikar

  Nedan finns en lista över åtgärdsflikar och deras funktioner.

  Filter
  Klicka på ”Filter” för att öppna en rullgardinsmeny. Välj de filter du vill använda eller skapa nya. Om du vill ta bort ett filter, klicka på papperskorgsikonen Papperskorgsikon

  Flytta till
  Meddelanden kan flyttas till en annan flik. Välj det meddelande du vill flytta, klicka på knappen ”Flytta till” och välj mellan alternativen Pågående och Arkiv.

  Skicka till
  Du kan ”Skicka till” eller ”Vidarebefordra” meddelanden till den mottagare du önskar (en i taget). Klicka på kryssrutan till vänster i raden i tabellen. Klicka sedan på ”Skicka till” och välj mellan alternativen ”Min e-post” och ”Annan e-post”.

  Din e-postadress fylls i automatiskt när du väljer ”Min e-post”.

  Ange mottagarens e-postadress när du väljer ”Annan e-post”.

  Ladda ner
  Klicka på knappen ”Ladda ner” och kryssa i rutorna för att skapa en komprimerad fil (zip-format) av de meddelanden du valt.

  Alternativ för korrespondens

  knapp

  Denna flik ska endast användas när det inte finns något onlineformulär tillgängligt på EUIPO:s webbplats eller när det elektroniska meddelandet från EUIPO inte innehåller någon knapp för elektroniskt svarknapp.

  Innan du använder funktionen ”Alternativ för korrespondens” ska du försäkra dig om att formuläret inte finns tillgängligt bland onlinetjänsterna och att det elektroniska meddelandet från EUIPO inte innehåller någon knapp för elektroniskt svarknapp. Fliken ”Alternativ för korrespondens” omfattas av villkor som du måste acceptera.

  När du har skickat ditt meddelande med hjälp av funktionen ”Alternativ för korrespondens” kommer du att få ett elektroniskt mottagningsbevis för ditt inlämnade dokument i form av en bekräftelse på inlämning i fliken ”Skickat” i User Area.

  Ett exempel på ett godtagbart meddelande skulle kunna vara en begäran om att tas upp i förteckningen över auktoriserade ombud i varumärkes- och formgivningsfrågor. En sådan begäran kan skickas till EUIPO med hjälp av funktionen ”Alternativ för korrespondens”.

 • Förhandsgranska och ladda ner meddelanden

  Meddelanden kan förhandsgranskas och laddas ner i ett poppuppfönster som kan öppnas via denna ikon Ikon för nedladdning till höger i raden i tabellen.

  Observera: du måste ha insticksmodulen Adobe Acrobat installerad för att förhandsgranska pdf-filen i poppuppfönstret.

 • Visa i eSearch plus

  Klicka på den här ikonen Ikon för visning bredvid ett meddelande för att öppna eSearch plus i en ny flik.

 • Håll reda på dina meddelanden

  Klicka på den här ikonen Ikon för visning för att se varje uppgift om vad som skett med dina meddelanden.

 • Snabbsökningsfält

  Klicka på förstoringsglaset Sökikon i sökrutan överst till höger för att söka i dina meddelanden. Sökningen visar endast resultat från den flik du har valt (Nytt, Pågående, Skickade eller Arkiv).

 • Svar på meddelanden

  Klicka på knappen ”Svar” bredvid ditt meddelande Knappen Väntande svar så kommer du till detaljvisningen i eSearch plus där du kan se informationen om filen. Det finns olika svarsalternativ. När du väljer svar visas ett meddelandeformulär. När du svarar kommer knappen bredvid meddelandet i meddelandemenyn att ändra färg till grönt Knappen Svarat

  Observera: knappen ”Svar” blir bara grön när ett meddelande besvaras från din meddelandesida i User Area. Om du svarar på ett meddelande utanför User Area kommer knappen fortfarande att vara orange.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.