Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Kontaktformulär

Klicka på länken Kontakta oss längst ner på startsidan för att öppna kontaktformuläret. Ett nytt fönster öppnas då. Klicka på knappen Kontaktformulär för att öppna formuläret.

Den första delen av kontaktformuläret – Personuppgifter – visar en sammanfattning för ägaren/sökanden eller ombudet, beroende på vilken typ av användare som är inloggad. För att se de fullständiga uppgifterna, klicka på pil-ikonen inne i tabellen.

I den andra avdelningen – Grunder – anger du vad ditt ärende gäller. Observera att EUIPO inte tar emot brev eller dokument som gäller specifika akter via e-post: sådan skriftväxling måste alltid ske via ditt User Area, alternativt per fax, via ordinarie post eller budfirma. I de tre sistnämnda fallen ber vi dig att alltid nämna aktnumret.

 
 • Detta kan kontaktformuläret användas till

  I rullgardinsmenyn under rubriken ”Grunder” kan du välja något av följande alternativ:

  Allmän förfrågan
  Välj det här alternativet om du vill ha allmän information om EUIPO eller har ansökningsrelaterade frågor om EU-varumärken eller gemenskapsformgivningar. Du kan också välja det här alternativet om du har frågor om något av förfarandena vid EUIPO (till exempel om avgifter, prioritet eller företräde).

  Tekniska incidenter
  Välj det här alternativet vid brådskande tekniska problem (det kan till exempel gälla elektroniska inlämningar, invändningar, förnyelser eller ditt User Area).

  Ge så uttömmande information som möjligt vid denna typ av ärenden, inklusive skärmdumpar som visar vad du får för eventuella felmeddelanden.

  Förslag och återkoppling
  Välj detta för att ge återkoppling eller förslag som rör förfarandena vid EUIPO eller myndighetens webbplats.

  Begäran om administrativ handling från EUIPO
  Välj det här alternativet om du vill beställa sådana administrativa handlingar som inte finns att hämta direkt på webbplatsen.

  Begäran om information
  Välj det här alternativet för att begära mer information om specifika akter.

  Formellt klagomål
  Välj det här alternativet för att inge klagomål om förfaranden för EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar.

  Jag har problem med att komma åt mitt konto
  Välj det här alternativet vid frågor som gäller inloggning på EUIPO:s webbplats eller lösenordsrelaterade ärenden.

 • Så fyller du i kontaktformuläret

  Grunder
  Välj ett alternativ från rullgardinsmenyn, ge ditt ärende ett lämpligt id-nummer som gör det möjligt att identifiera ditt företag eller din akt och fyll i fältet ”Kommentarer”.

  Lägg till bilaga Bilagor kan läggas till genom att klicka på knappen ”Browse…” som sitter under fältet för kommentarer.

  Om du vill få en kopia på din förfrågan skickad till dig som ett administrativt e-postmeddelande i ditt User Area, markera kryssrutan vid ”Skicka en kopia till din e-post” (bara tillgängligt för användare som tidigare angett att de vill ta emot officiell korrespondens på elektronisk väg).

  Om du väljer alternativet att få administrativa handlingar från EUIPO kan du också välja hur dessa dokument ska skickas till dig. Vi rekommenderar alternativet ”per e-post” eftersom det är det snabbaste och effektivaste leveranssättet.

  När det gäller informationsförfrågningar finns det en informationsruta (och en länk till mer info) där du uppmanas att kontrollera om informationen du söker efter finns i EUIPO:s databas innan du använder kontaktformuläret.

  Observera: Ett formellt klagomål utgör inte ett överklagande av EUIPO:s beslut. Om du vill överklaga ett beslut från någon av EUIPO:s granskare gör du det genom att fylla i det särskilda onlineformuläret för inlämning av överklagande.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.