Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Omvandlingar

Omvandling är ett förfarande som kan tillämpas på EU-varumärken och internationella registreringar.

Om ett EU-varumärke upphör att existera kan det omvandlas till ett varumärke som är giltigt i vissa medlemsstater. Omvandling lämpar sig särskilt för att lösa eventuella problem som kan uppstå till följd av kraven på enhetlighet hos EU-varumärken.

Om det till exempel uppstår problem med ett varumärkes registrerbarhet i ett eller några länder och dessa problem beror på absoluta registreringshinder eller på en invändning som baseras på en tidigare rätt som endast gällt i ett eller vissa länder, kan du ansöka om att omvandla varumärket till enskilda, nationella varumärken i andra länder som inte berörs av dessa hinder.

Internationella registreringar kan omvandlas till nationella varumärkesansökningar i EU-medlemsstater och till designering av avtalsslutande parter till Madridöverenskommelsen eller Madridprotokollet som ingåtts av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Mer information finns i våra riktlinjer om varumärken.

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information