Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Omvandlingar

Omvandling är ett förfarande som kan tillämpas på EU-varumärken och internationella registreringar.

Om ett EU-varumärke upphör att existera kan det omvandlas till ett varumärke som är giltigt i vissa medlemsstater. Omvandling lämpar sig särskilt för att lösa eventuella problem som kan uppstå till följd av kraven på enhetlighet hos EU-varumärken.

Om det till exempel uppstår problem med ett varumärkes registrerbarhet i ett eller några länder och dessa problem beror på absoluta registreringshinder eller på en invändning som baseras på en tidigare rätt som endast gällt i ett eller vissa länder, kan du ansöka om att omvandla varumärket till enskilda, nationella varumärken i andra länder som inte berörs av dessa hinder.

Internationella registreringar kan omvandlas till nationella varumärkesansökningar i EU-medlemsstater och till designering av avtalsslutande parter till Madridöverenskommelsen eller Madridprotokollet som ingåtts av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Mer information finns i våra riktlinjer om varumärken.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.