Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Skydd av personuppgifter

Skyddet av din personliga integritet är av största vikt för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad myndigheten). Vi känner ett ansvar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Vi förbinder oss därför att respektera och skydda dina personuppgifter och säkerställa att du som registrerad effektivt kan utöva dina rättigheter.

I detta avsnitt beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter för att utföra våra uppgifter (enligt EU-lagstiftningen) samtidigt som vi tillhandhåller våra produkter och tjänster.

 

REGISTRERING

Centralt register: EUIPO har den rättsliga skyldigheten att föra ett centralt register över åtgärder för behandling av personuppgifter (artikel 31 i förordning 2018/1725).  Du hittar mer information om EUIPO:s register över behandling av personuppgifter i EUIPO:s centrala register. För mer information om EUIPO:s centrala register, se fråga 11 nedan.

 

 

1. Vilken är den tillämpliga dataskyddsrättsliga ramen för EUIPO?

 

2. Vilka slags personuppgifter samlar vi in?

 

3. Vad använder vi dina personuppgifter till?

 

4. Vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter?

 

5. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

 

7. Hur skyddar och bevarar vi din information?

 

8. Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av personuppgifter? Hur kan du utöva dina rättigheter? Kan dina rättigheter begränsas?

 

9. Vilka kakor (cookies) använder vi på vår webbplats?

 

10. Hur kan du kontakta oss om du har frågor?

   

11. Behöver du ytterligare upplysningar?

 

 

Du hittar även mer information via följande länkar:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.