Databaser

Varumärken och formgivningar

Gå till eSearch plus, en EUIPO-databas

eSearch plus

Uttömmande information om varumärken, formgivningar, innehavare, ombud och bulletiner.

eSearch app (iOS och Android)

Öppna data Ladda ner i bulk

Gå till eSearch case law, en EUIPO-databas

eSearch case law

EUIPO:s beslut, tribunalens, EU-domstolens och nationella domstolars domar.

Gå till verify certified copies (verifiera bestyrkta kopior), en EUIPO-databas

Verify certified copies

Skriv in en identifieringskod (id) för att se originalhandlingarna till EU-varumärkesintyget.

 

Databaser inom Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk (EUIPN)

Gå till TMview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

TMview

Varumärken från alla medverkande officiella varumärkesmyndigheter, nationella såväl som internationella och på EU-nivå.

Gå till Designview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas.

DesignView

Central åtkomstpunkt för information om registrerade formgivningar från alla deltagande nationella immaterialrättsmyndigheter.

Gå till TMclass, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

TMclass

Den gemensamma klassificeringsportalen som ger åtkomst till den harmoniserade databasen som används i EU och till andra databaser runt om i världen.

Gå till Similarity, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

Similarity

EU:s varumärkes- och patentmyndigheters bedömning av likheten mellan varor och tjänster.

 
Gå till DesignClass, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

DesignClass

Jämför de deltagande myndigheternas databaser för klassificering av formgivningar.

 

Immaterialrätt och brottsbekämpning

IP enforcement Portal

IP Enforcement Portal

Sammanslagning av databasen för brottsbekämpning, Acist och Acris på en gemensam plattform.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.