Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Juryn 2021

Jurymedlemmarna representerar formgivningsbranschen, affärsvärlden och immaterialrättssektorn. De är alla erkända ledare inom sina respektive specialområden och har omfattande sakkunskap som de inhämtat under sina yrkeskarriärer.

Juryn baserar sina val av bidrag på följande:

  • Estetiskt värde och utseendemässig attraktionskraft hos de inlämnade formgivningarna.
  • De inlämnade formgivningarnas påvisbara inverkan på marknaden.
  • Sund marknadsföring och hantering av formgivningar och andra immateriella rättigheter.

 

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio
Ordförande

Grégoire Bisson

Grégoire Bisson

Franco Caimi

Franco Caimi

António Campinos

António Campinos

Lin-Lin Chen

Lin-Lin Chen

Sara Clement

Sara Clement

Ragnar Gustafsson

Ragnar Gustafsson

Alban Maggiar

Alban Maggiar

Nadja Roth

Nadja Roth

Srini Srinivasan

Srini Srinivasan

David Stone

David Stone

Anna Szonyi

Anna Szonyi

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.