Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hur du ansöker

DesignEuropa Awards anordnas två gånger per år. Tävlingen är öppen för personer, enheter och institutioner från alla länder, både enskilda och i grupp, förutsatt att de innehar en registrerad gemenskapsformgivning som också marknadsförs och säljs (i något land).

  • Sista datum för att lämna in bidrag till DesignEuropa 2020 var den 8 maj.

Alla inlämnade gemenskapsformgivningar måste vara giltiga vid tidpunkten då ansökan görs, utan pågående ogiltighetsförfaranden. De formgivningar som kvalificerar sig till final måste vara giltiga under hela uttagnings- och tilldelningsperioden.

Bidrag kan lämnas in antingen på den sökandes eget initiativ, på de tävlingsansvarigas uppmaning eller av någon annan person, enhet eller institution som vill föreslå en kandidat.

Ansökningsprocess

  • Godkännande av ansökningar och nomineringar

  • Slutlista

  • Juryns utvärdering och beslut

  • Tillkännagivande av finalisterna

  • Tillkännagivande av de vinnande bidragen: Prisutdelningsceremoni

Ansökningar till industripriset och priset till små och nystartade företag

Ansökningar kan lämnas in av innehavaren av gemenskapsformgivningen själv med hjälp av ansökningsformuläret. De gemenskapsformgivningar som anmäls till tävlingen måste marknadsföras av innehavaren av formgivningen eller av en licensinnehavare. Den sökande kan lämna in upp till fem bidrag (en registrerad gemenskapsformgivning per bidrag) förutsatt att varje registrerad gemenskapsformgivning har skapats av olika formgivare eller av ett team bestående av minst en ny formgivare.

Nomineringar till industripriset och priset till små och nystartade företag

Förslag på kandidater till båda kategorierna kan också lämnas genom att en person, enhet eller institution skickar in en nomineringsansökan.

Nominering till det särskilda hederspriset

Det särskilda hederspriset syftar till att hylla formgivare som under sin karriär har bidragit väsentligt inom sitt område genom sitt arbete och sina framgångar.

En person, enhet eller organisation kan föreslå deltagare i denna kategori genom att skicka in nomineringsansökan.

Nomineringen kommer att bedömas av en jury bestående av experter på företag, formgivning och immateriella rättigheter.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.