Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Kategorier och regler

Denna kategori är för registrerade gemenskapsformgivningar som ägs av företag med över 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på över 10 miljoner euro.

Denna kategori är för registrerade gemenskapsformgivningar som ägs av företag som uppfyller något av följande krav:

  • Färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på under 10 miljoner euro.
  • Företag som startats efter den 1 januari 2016, oavsett företagets storlek.

De inlämnade formgivningarna i de olika kategorierna kommer att bedömas enligt följande kriterier:

  • Estetiskt värde och visuell dragningskraft.
  • Påvisbar effekt på marknaden.
  • Sund marknadsföring och hantering av formgivning och andra immateriella rättigheter.

Denna kategori är förbehållen enskilda formgivare som under sin karriär utfört ett omfattande arbete av estetiskt värde och som haft en påvisbar inverkan på marknaden. De nominerade i den här kategorin måste använda eller ha använt sig av systemet för registrerade gemenskapsformgivningar under sin yrkeskarriär.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.