Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Formgivningar i EU

Skapa din strategi för formgivningsskydd

Låt oss tänka oss att du har skapat en ny formgivning. Du vill sälja och distribuera denna produkt på EU-marknaden men är rädd att andra ska skörda frukterna av din nyskapade formgivning. Därför vill du skydda den.

 
 

Registrerat eller oregistrerat skydd?

Du har två alternativ: antingen skyddar du din formgivning hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) innan du börjar sälja produkten och får en registrerad gemenskapsformgivning, eller så börjar du sälja produkten direkt utan att registrera formgivningen och förlitar dig på den rättighet som kallas oregistrerad gemenskapsformgivning.

Vilket alternativ du slutligen väljer beror på vilken inverkan det har på din strategi för din formgivningsportfölj.

 

Registrerad gemenskapsformgivning eller oregistrerad gemenskapsformgivning?

Båda erbjuder följande skydd:

 • Det skulle vara olagligt att tillverka en produkt i vilken en skyddad formgivning ingår (eller för vilken formgivningen används) utan samtycke från formgivningens innehavare.
 • Det skulle vara olagligt att släppa ut en produkt på marknaden i vilken en skyddad formgivning ingår (eller för vilken formgivningen används) utan samtycke från formgivningens innehavare.
 • Det skulle vara olagligt att erbjuda en produkt till försäljning i vilken en skyddad formgivning ingår utan samtycke från formgivningens innehavare.
 • Det skulle vara olagligt att sälja en produkt i vilken en skyddad formgivning ingår utan samtycke från formgivningens innehavare.
 • Det skulle vara olagligt att importera/exportera en produkt i vilken en skyddad formgivning ingår utan samtycke från formgivningens innehavare.

Registrerade och oregistrerade gemenskapsformgivningar skiljer sig dock åt när det gäller skyddets omfång och varaktighet.

Skillnader i varaktighet

Registrerad gemenskapsformgivning

En registrerad gemenskapsformgivning gäller till en början i fem år från ansökningsdagen och kan förnyas med fem år i taget i högst 25 år.

Oregistrerad gemenskapsformgivning

En oregistrerad gemenskapsformgivning skyddas i tre år från det datum den först gjordes tillgänglig för allmänheten inom EU:s territorium. Efter tre år kan skyddet inte förlängas.

 

Handlingen att göra formgivningen tillgänglig för allmänheten kallas offentliggörande. Att offentliggöra en formgivning och kunna bevisa att den är grunden till formgivningsskyddet.

Skillnader i omfång

Registrerad gemenskapsformgivning

Registrerade gemenskapsformgivningar skyddas mot liknande formgivningar även när den intrångsgörande formgivningen har utvecklats i god tro, dvs. utan kännedom om den tidigare formgivningen.

Oregistrerad gemenskapsformgivning

Oregistrerade gemenskapsformgivningar ger rätt att förhindra kommersiell användning av en formgivning endast om den är en avsiktlig kopia av den skyddade som gjorts i ond tro, dvs. med kännedom om den tidigare formgivningen.

 

En registrerad formgivning ger ett starkare och öppnare rättsligt skydd. Å andra sidan är det inte alltid lätt att bevisa att du har offentliggjort en formgivning i EU vid en viss tidpunkt. Det kan också vara svårt att bevisa att din formgivning har kopierats avsiktligt och att intrångsgöraren bör ha varit medveten om att din formgivning fanns. En registrerad formgivning ger dig dock ett registreringsbevis som gör det lättare att bevisa ditt innehav.

Med dessa två viktiga aspekter i åtanke kan du nu börja utarbeta en strategi för formgivningsskydd.

 

Om du har offentliggjort din formgivning och sedan bestämmer dig för att du vill ansöka om registrering – antingen för att du vill ha fullständigt skydd eller av immaterialrättsstrategiska skäl – kan du fortfarande göra det inom ett år från offentliggörandet. Denna period kallas nyhetsfrist. Om du registrerar din formgivning efter det blir den sårbar för angrepp.

Nationellt skydd eller skydd i hela EU?

När du väl har valt att registrera din formgivning är nästa fråga var du ska registrera den. Svaret beror på din kommersiella strategi och din immaterialrättsliga strategi.

Om du bedriver affärsverksamhet i ett enda EU-land vill du kanske registrera din formgivning där. Du kommer då att ha ensamrätt till den i det land du väljer men kan inte hindra andra från att kopiera formgivningen i andra EU-länder.

Om du bedriver affärsverksamhet i mer än ett EU-land bör du överväga att skaffa en rättighet till formgivningen som gäller i hela EU: en registrerad gemenskapsformgivning. För registrerade gemenskapsformgivningar gäller allt eller inget: antingen får du skydd i alla medlemsstater eller inte alls.

 

Fördelar med registrerade gemenskapsformgivningar

Praktiska fördelar

 • Registrerade gemenskapsformgivningar regleras av ett enda rättssystem, vilket ger ett starkt och enhetligt skydd i hela EU.
 • Det är lättare att registrera en gemenskapsformgivning. Du behöver bara göra en ansökan, på ett språk och har bara en akt att hantera.
 • Du kan göra en gemensam ansökan om registrering av gemenskapsformgivningar (dvs. ansöka om registrering av flera formgivningar i samma ansökan, t.ex. variationer av samma formgivning).

Ekonomiska fördelar

 • Avgiften för registrering och offentliggörande är 350 euro för fem års skydd.
 • En registrering av en gemenskapsformgivning sparar kostnader för översättning och administration.
 • Formgivningssystemet erbjuder en "mängdrabatt". För en gemensam ansökan ges en rabatt på 50 procent för registrering av den andra till tionde formgivningen. Från och med den elfte formgivningen är avgiften bara 25 procent av grundavgiften per formgivning.

EUIPO eller Wipo?

Det finns två möjliga vägar för att ansöka om registrering av en gemenskapsformgivning.

Du kan lämna in en ansökan antingen till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) eller genom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Om du lämnar ansökan till Wipo måste du designera EU.

Det spelar ingen roll vilken väg du väljer, din ansökan granskas av EUIPO.

Vi håller ett offentligt register med registrerade gemenskapsformgivningar. För att försäkra att registret uppfyller högt ställda krav har vi flera roller.

Grindvakt

Vi kontrollerar att alla ansökningsformulär är korrekt ifyllda.

Beslutsfattare

Om det uppstår tvister om en registrerad formgivnings skyddsomfång eller giltighet är det vi som avgör ärendena.

Administration

Om du t.ex. licensierar eller säljer din formgivning registrerar vi dessa transaktioner.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.