Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Utkast

Ett utkast är en ansökan som har sparats men inte skickats än. Här avser det ansökningar om EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar och andra elektroniska ansökningar.

Avsnittet för utkast i User Area

Du kommer till avsnittet för utkast genom att klicka på fliken ”Utkast” i menyn i User Area.

Det finns tre flikar i avsnittet Utkast i User Area:

 • EU-varumärke
 • Andra e-ansökningar (Övrigt)
 • Registrerad gemenskapsformgivning

Observera: Utkasten tas bort efter 30 dagar. Välj låsalternativet för att spara dem efter denna tidsperiod. Utkast till registrerade gemenskapsformgivningar kan dock inte låsas och tas alltid bort efter sju dagar.


 • Åtgärdsflikar

  Nedan finns en lista över de åtgärdsflikar (och deras funktioner) som finns i avsnittet Utkast.

  Skicka till e-postkonto
  Du kan skicka en kopia av uppgifterna i utkastet till valfri e-postadress (flera utkast kan väljas). Det gör du genom att klicka i textrutan till vänster på raden i tabellen för att välja ut de önskade posterna. Sedan klickar du på knappen ”Skicka till e-postkonto”. Ange mottagarens e-postadress i motsvarande fält i det modala poppuppfönstret och lägg till en kommentar om du vill.

  Radera
  Det finns två sätt att radera ett utkast:

  1. Klicka på den grå papperskorgsikonen till höger i tabellen med det/de utkast du valt. Du får då frågan om du vill fortsätta och kan välja ”Avbryt” eller ”Radera”.
  2. Klicka i kryssrutan i raden med den post du vill radera och klicka sedan på raderingsknappen. Ett poppuppfönster visas där du kan välja om du vill göra raderingen eller ej.

  Lås
  Utkast till varumärken tas bort efter 30 dagar. Om du behöver spara ett utkast efter denna tidsperiod kan du låsa det.

  Observera: Utkast till ansökningar om registrerade gemenskapsformgivningar kan inte låsas och tas alltid bort efter sju dagar.

  Det finns två sätt att låsa ett utkast:

  1. Klicka på den grå hänglåsikonen till höger i tabellen med det/de utkast du valt. Den får då en mörkare grå färgton som visar att posten har låsts.
  2. Klicka i kryssrutan i raden med den post du vill låsa och klicka sedan på låsknappen. Den grå hänglåsikonen till höger i raden får då en mörkare grå färgton som visar att posten har låsts.

  Lås upp
  När du inte längre behöver utkastet kan du låsa upp det. Det kan du göra på två sätt:

  1. Klicka på den grå hänglåsikonen till höger i tabellen med det/de utkast du valt. Den får då en ljusare grå färgton som visar att posten nu är upplåst.

  2. Klicka i kryssrutan i raden med den post du vill låsa upp och klicka sedan på lås upp-knappen. Den grå hänglåsikonen till höger i raden får då en ljusare grå färgton som visar att posten nu är upplåst.

  Anmärkningar
  För att lägga till en kommentar, klicka på ikonen "”Lägg till en kommentar”. Ett modalt poppuppfönster visas. Lägg till din kommentar och spara.

 • Återställ ansökan

  För att återställa en tidigare ansökan, välj motsvarande post i tabellen och klicka på sidikonen i kolumnen ”Åtgärder”. Den sparade ansökan öppnas i ett nytt fönster.

 • Snabbsökningsfält

  Du kan söka i dina utkast med hjälp av samma funktion som grundsökningen i eSearch plus, som du använder på uppgifterna som visas i utkastmodulen. Sökningen ger bara resultat från den flik som sökningen görs på.

  Ange alfanumeriska tecken i sökfältet.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.