Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Företags- och produktinformation

 


Ombudskontot skapas automatiskt första gången du utses som ombud i något av dina klientkonton.
 
Ombudskontot ger dig tillgång till alla dina klienters konton, med ett enda lösenord. Du tilldelas en ”företagsportfölj” med dina klienter och kan gå in i flera olika konton. När du har en profil i EDB kan alla andra rättighetsinnehavare välja din juridiska byrå/ditt juridiska företag och utse dig till sitt ombud i EDB.För närvarande har alla EU:s tullmyndigheter tillgång till EDB. Dessutom har ett antal polisstyrkor redan tillgång till EDB, bland annat EU-byråerna Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Allt fler polisstyrkor får tillgång till verktyget.
 
Eftersom det är viktigt att kunna kontakta rättighetsinnehavarna har alla tillsynsmyndigheter som är registrerade i EDB tillgång till allmänna uppgifter om företaget under Företagsinformation, eftersom den här delen per automatik är öppen för dem.
 
Nivån Produktinformation (Produktportföljen) innehåller detaljerad och känslig information om produkterna. Den skyddas av en PinSafe-kod och måste aktivt DELAS med tillsynsmyndigheterna för att de ska kunna se den.
 


Ett fönster med information om alla tillsynsmyndigheter som har tillgång till EDB öppnas, i vilket du kan ange med vilka tillsynsmyndigheter du vill dela informationen som du laddat upp om dina produkter. Om du vill dela den med alla myndigheter som arbetar i EDB klickar du i rutan ”Välj alla”.EUIPO har inte tillgång till någon information som har laddats upp av rättighetsinnehavare. EDB-teamet har emellertid tillgång till statistik över innehållet i verktyget.


Du måste inte ladda upp var och en av alla ditt företags produkter. I EDB kan en ”Produkt” omfatta ett antal produkter med liknande egenskaper, som skyddas av samma immateriella rättighet och som har samma typ av logistik- och distributionskanaler (här väljer du vilka ”produktfamiljer”, storlekar, färgskillnader, liknande utseende m.m. som ska omfattas). Du kan lägga till flera fotografier under samma produktnamn.
 
Dessutom kan du klassificera dina produkter med hjälp av fältet Kategori. Kategoriseringen kan hjälpa dig att koppla samman liknande produkter och filtrera dem i tabellen i Produktportföljen. Den här kategoriseringen är också användbar när det gäller att redigera flera produkter samtidigt, eftersom alla produkter i en viss kategori kan uppdateras.
 


Dokumenten och bilderna/filmerna får inte vara större än 1,5 MB och filnamnet får inte vara längre än 100 tecken.


Det är väldigt viktigt att dina produkter i Produktportföljen kopplas till de av dina immateriella rättigheter som finns i Portföljen med immateriella rättigheter under Företagsinformation (obligatoriskt för ansökan om tullingripanden [Application for Action, AFA]).
 
För att göra detta går du in i Produktportföljen och väljer motsvarande produkt. Sedan klickar du på Visa immateriella rättigheter i samband med denna produkt och därefter Lägg till nya immateriella rättigheter till produkten.Välj berörda immateriella rättigheter, antingen från din Portfölj med immateriella rättigheter (som du tidigare har laddat upp till EDB från TMview och Designview när det gäller dina varumärken och formgivningar) eller bland dem som du har fört in själv för andra immateriella rättigheter (patent, geografiska beteckningar, upphovsrätter m.m.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.