Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Så gör du en avancerad sökning

Med avancerad sökning kan du utföra detaljerade sökningar och filtrera dem med hjälp av en lång rad sökkriterier. Du kan anpassa sökningarna för att bland annat hitta specifika ord, fraser som innehåller en viss ordsträng eller teckensekvens, eller rättsnormer.

Med den här sökfunktionen kan du söka efter dokument inom vilken som helst av de fyra flikarna "Beslut om varumärke", "Beslut om formgivning", "Domar från nationella domstolar" och "Förhandsavgöranden". Observera att domarna från nationella domstolar endast hittas i den avsedda fliken, medan de andra flikarna innehåller information från såväl EUIPO som EU-tribunalen och EU-domstolen.

 • Beslut om varumärken

  I den här fliken kan du filtrera din sökning efter följande huvudområden:

  • Beslutsinformation
  • Innehavare och ombud
  • Prövning
  • Invändning
  • Annullering
  • Överklagandenämnder
  • EU-tribunalen/EU-domstolen

  För var och en av dessa avdelningar kan du ställa in en rad sökkriterier genom att klicka på nedåtpilen pil som pekar nedåt. För att dölja en avdelning klickar du på uppåtpilen pil som pekar uppåt.

 • Beslut om formgivning

  I den här fliken kan du filtrera din sökning efter följande huvudområden:

  • Beslutsinformation
  • Ansökningsinformation
  • Ogiltighet
  • Överklagandenämnder
  • EU-tribunalen/EU-domstolen

  För var och en av dessa avdelningar kan du ställa in en rad sökkriterier genom att klicka på nedåtpilen pil som pekar nedåt. För att dölja en avdelning klickar du på uppåtpilen pil som pekar uppåt.

 • Domar från nationella domstolar och förhandsavgöranden

  I de här två flikarna är alla sökfält aktiva som standard. Vissa sökfält kan läggas till flera gånger, så att du till exempel kan lägga till fler nyckelord i en och samma sökning.

 • Avancerade sökkriterier

  Med den avancerade sökfunktionen kan du göra detaljerade sökningar efter beslut och domar på immaterialrättsområdet i EUIPO:s databas.

  När du gör en avancerad sökning visas standardkriterierna till höger på sidan i eSearch Case Law. Fler sökkriterier finns till vänster på söksidan.

  Lägg till sökkriterier
  Klicka på de sökkriterier i den vänstra delen av sidan som du vill använda för din sökning. Textfältet för kriteriet i fråga blir då synligt.

  Ta bort sökkriterier
  För att ta bort ett sökkriterium från listan klickar du på krysset strax till höger om det.

  För att ta bort det du angivit i ett visst fält eller i alla fält och återställa operatorerna för villkorad sökning till deras standardinställning, klicka på "Rensa" längst ner i sökfönstret.

  För att återställa de sökkriterier som visas till standardläget, klicka på "Återställ till standardvärden" längst ner i sökfönstret.

 • Operatorer för villkorad sökning

  Operatorerna för villkorad sökning (och, eller, inte) gör att du kan förfina din sökning i flera olika fält. Du kommer åt dessa genom rullgardinsmenyer som visas när du klickar på pilknapparna till vänster om sökfälten. De styrs av följande regler:

  • och – används för att lägga till ytterligare termer i en sökning
  • eller – används för att ange alternativa termer i en sökning
  • inte – används för att utesluta särskilda termer i en sökning

  Operatorerna för villkorad sökning ställs in separat för varje sökkriterium och gäller bara för sökkriteriet på samma rad.

 • Alternativ för textsökning

  När du använder fritextfältet gäller följande:

  • Med "text" menas alla alfanumeriska tecken. Du kan använda alla typer av tecken i textfältet, men asterisk (*), frågetecken (?), bindestreck (-) och citattecken (" ") är s.k. jokertecken med särskild funktionalitet. För mer information om dessa, se avsnittet "Jokertecken" nedan.
  • Textfältet är skiftlägesokänsligt, vilket innebär att det inte spelar någon roll om du skriver med versaler eller gemener.
  • Systemet är dessutom okänsligt för specialtecken. En sökning på "Müller" ger till exempel samma resultat som om du söker på "Muller".
  • Jokertecknen (*) och (?) är tillåtna var som helst i en söksträng och kan användas där ett eller flera tecken är okända.
 • Jokertecken

  Jokertecknen har särskilda funktioner när du använder dem i dina sökningar.

  Frågetecken (?)
  Frågetecken (?) ersätter ett enstaka okänt tecken.

  Om du till exempel söker på ?ävertar får du träffar på både "hävertar" och "dävertar".

  Du kan använda flera frågetecken i en och samma söksträng.

  Observera: Frågetecken ersätter inte mellanslag (vilket dock asterisken gör).

  Asterisk (*)
  Asterisken ersätter ett eller flera okända tecken (inklusive mellanslag).

  Om du till exempel söker på fa*tyg får du träffar på både "fartyg" och "fasningsverktyg".

  Asterisken kan även användas tillsammans med ett frågetecken i en söksträng.

  Genom att skriva in ?illg* skulle du till exempel kunna få träffar på både "tillgång", "tillgänglighet" och "dillgurka".

  Citattecken (" ")
  Genom att sätta söktermen inom citattecken begränsar du sökningen så att du bara får upp träffar som motsvarar den exakta teckenföljden.

  Om du skriver in "översättning av bevisning" får du till exempel bara upp sökträffar med just den ordföljden, men inte dokument som innehåller ordsträngar som "översättningar av bevis" eller bara "översättning".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.