Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Villkor för snabbförfarandet (Fast Track)

På EUIPO erbjuder vi dem som ansöker om formgivningar möjligheten att få formgivningarna registrerade snabbare. Detta påskyndade förfarande kallas Fast Track.

När din ansökan kommit in till EUIPO kommer våra granskare att kontrollera den. Om den uppfyller vissa standarder och inga brister konstateras kommer den att behandlas snabbare och du kan få din formgivning registrerad inom två arbetsdagar.

Mer information om våra servicestandarder finns i EUIPO:s servicegaranti på vår webbsida om kvalitet.

 

Vilka är villkoren för Fast Track?

Om du vill att din formgivning ska registreras via Fast Track-förfarandet gör du så här:

  • Använd vårt formulär för onlineansökan i fyra steg.
  • Använd DesignClass när du anger vilka varor din formgivning avser.
  • Bifoga relevanta bilagor om du vill begära prioritet.
  • Betala via ditt konto eller med kreditkort.
  • Använd de id-nummer som finns i EUIPO:s databas om du är ombud.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.