Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Varor och tjänster

Din ansökan om ett EU-varumärke måste innehålla en återgivning av det varumärke du vill registrera och en lista med varor och/eller tjänster som ska omfattas av märket.

Det finns vissa regler för hur listan med varor och tjänster ska presenteras:

  • Varorna och tjänsterna ska anges så noggrant och exakt som möjligt.
  • De bör klassificeras i någon av klasserna enligt Niceklassificeringen.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har antagit Niceklassificeringen för klassificering av varor och tjänster. Niceklassificeringen delar in varor och tjänster i 45 kategorier (eller klasser).

Din ansökningsavgift på 850 euro ger dig rätt att välja en klass. För en extra avgift på 50 euro kan du lägga till en andra klass. För varje klass därutöver är avgiften 150 euro.

 

Hitta och klassificera dina varor och tjänster

När du ansöker om ett varumärke med hjälp av våra webbformulär – formuläret för ansökan i fem steg och det avancerade formuläret – kan du söka och bläddra i den harmoniserade databasen, som är en förteckning över varor och tjänster.

Denna databas innehåller termer som EUIPO och alla nationella immaterialrättsmyndigheter i och utanför EU har godkänt.

Snabbaste sättet att få ditt varumärke offentliggjort

När du väljer ut varor och tjänster från den harmoniserade databasen (HBD) blir det enklare för oss att behandla din ansökan. Din ansökan kan också bli godkänd för att behandlas med snabbförfarandet Fast Track, som gör att din ansökan kan offentliggöras snabbare.

Du kan också använda vårt verktyg för varor och tjänster för att sammanställa din lista innan du ansöker. Vi rekommenderar yrkesverksamma ombud att använda verktyget eftersom det ibland är nödvändigt att lämna in flera ansökningar samtidigt.

Det är en svår balansgång att skriva en specifikation för varor och tjänster.

Tänk stort

Det kan hända att ditt företag kan erbjuda fler varor och tjänster än du tror. Även om du känner dig säker på vilken marknad ditt företag är verksamt på i dag bör du tänka på hur du vill utveckla ditt varumärke i framtiden. Ni kanske tillverkar godis i dag men vill kunna erbjuda fler varor (t.ex. glass) om två eller fem år.

Var realistisk

Det kan verka lockande att göra anspråk på ett brett urval av varor och/eller tjänster. Men tänk på att om du inte använder märket för alla de varor eller tjänster du ansöker om blir ditt EU-varumärke känsligt för angrepp.

Om du snävar in specifikationen minskar risken för konflikter med andra märken.

Balansakt över en sten som åskådliggör valet av varor och tjänster för ditt varumärke

Vi vill påminna om att långa förteckningar över varor och tjänster kan medföra en rad nackdelar, nämligen

  • ökad risk för fel i klassificeringen,
  • förseningar av offentliggörandet och registreringen av EU-varumärket,
  • ökad risk för konflikter med andra varumärken (invändningar),
  • ökad risk för att ett varumärke så småningom annulleras på grund av likhet med ett äldre varumärke eller underlåtenhet att använda alla registrerade varor och/eller tjänster.

Kom ihåg: När du har lämnat in din ansökan kan du inte lägga till något i specifikationen, så tänk efter noga vilka varor och/eller tjänster du ska välja.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.