Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ideas Powered for Business – SMF-fonden

Förslagsinfordran – GR/001/21 (Ideas Powered for Business – SMF-fonden)

Europeiska kommissionen och EUIPO står bakom denna förslagsinfordran.

Tjänst 1 – Förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan): Den här tjänsten kan hjälpa dig att avgöra vilka immateriella rättigheter du bör ansöka om, hur du ska utveckla din immaterialrättsliga portfölj om du har rättigheter registrerade sedan tidigare och hur du planerar din strategi för framtiden.

Tjänst 2 – Ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar: Om du överväger att registrera ett varumärke eller en formgivning på EU-nivå, regional nivå (Benelux) eller nationell nivå.

 

Varje litet eller mellanstort företag kan få bidrag på upp till 1 500 euro för denna typ av tjänster.

Det här är ett initiativ inom ramen för EUIPO:s program Ideas Powered for Business, som stöds av Europeiska kommissionen och sker i samarbete med de nationella och regionala immaterialrättsmyndigheterna i EU.

På den här sidan kan du göra följande:

 

Förslagsinfordran

Vi rekommenderar starkt att du läser den officiella informationen om denna förslagsinfordran innan du skickar ditt ansökningsformulär. Du kan ladda ner informationen i rutan nedan. Kom ihåg att ditt företag måste uppfylla den officiella definitionen av små och medelstora företag för att du ska vara behörig att ansöka om bidrag inom detta program.

Om du är tveksam, läs användarhandledningen om definitionen av SMF-företag, från Europeiska kommissionen (finns på alla EU-språk).

 

Download PDF

Observera att den engelska versionen är den enda officiella källan till information. Om det råder bristande överensstämmelse mellan de översatta versionerna och den engelska versionen har den senare företräde.

 

RÄTTELSE 

Rättelsen avser tillägget av en ny ansökningsperiod som kommer att pågå den 1–31 oktober 2021.

De utförliga ändringarna i förslagsinfordran anges i rättelsen.

 

Hämta pdf

Observera att den engelska versionen är den enda officiella källan till information. Om det råder bristande överensstämmelse mellan de översatta versionerna och den engelska versionen har den senare företräde.

 

Vi rekommenderar även att du tar del av dokumenten nedan innan du påbörjar ansökningsprocessen:

 

 

Försäkran på heder och samvete Visa Dölj

Denna försäkran borgar för att alla bidragsmottagare uppfyller reglerna och inte befinner sig i en situation som gör dem obehöriga att erhålla finansiering från EU (till exempel om de är satta i konkurs).

Download PDF

 

Förteckning över fasta belopp/avgifter per EU-land för båda tjänsterna Visa Dölj

Innehållet i förteckningen kan variera beroende på vilket fönster man är i. Uppdateringar av förteckningen meddelas här. Det är därför mycket viktigt att de sökande konsulterar denna förteckning löpande.

Download PDF

 

Modell för bidragsbeslut Visa Dölj

Tilldelningen av bidrag kommer att fastställas genom ett beslut från EUIPO (bidragsbeslutet). En mall för detta beslut har gjorts tillgänglig som vägledning för de sökande.

Download PDF

 

 

Om du har för avsikt att anlita ett ombud (en tredje part) för att lämna in din ansökan ska du ladda ner försäkran nedan. Fyll i, underteckna och lämna den sedan till ditt ombud så att hon eller han kan ladda upp den tillsammans med ansökan på dina vägnar.

 

Försäkran på heder och samvete – Ombud som agerar på den sökandes vägnar Visa Dölj

Ombud: En tredje part, i form av en fysisk eller juridisk person, som av det lilla eller medelstora företaget vederbörligen bemyndigats att rättsligt företräda det i samband med detta förfarande och fyller i och lämnar in e-formuläret på sökandens vägnar.

Hämta pdf

 

 


Tidsfrister och regler

Bidrag kan endast sökas via det elektroniska ansökningsformuläret och under de perioder då omgången är öppen för ansökan. Ansökningar som inte görs inom någon av de fem angivna perioderna kommer inte att beaktas.

 

  ANSÖKNINGSFÖNSTER 1 ANSÖKNINGSFÖNSTER 2 ANSÖKNINGSFÖNSTER 3 ANSÖKNINGSFÖNSTER 4 ANSÖKNINGSFÖNSTER 5 ANSÖKNINGSFÖNSTER 6
Tillgängliga budgetmedel per fas STÄNGT STÄNGT STÄNGT STÄNGT STÄNGT STÄNGT
Ansökningsperiodernas startdatum 11.1.2021 1.3.2021 1.5.2021 1.7.2021 1.9.2021 1.10.2021
Sista inlämningsdagar för ansökningar 31.1.2021 31.3.2021 31.5.2021 31.7.2021 30.9.2021 31.10.2021

Ett skriftligt meddelande med information om resultatet skickas till de sökande. Till de företag som beviljas bidrag skickas även bidragsbeslutet.

Februari – Mars 2021 April – Maj 2021 Juni – Juli 2021 Augusti – September 2021 Oktober – November 2021 November 2021

 

I enlighet med vad som fastställs i avsnitt 1.5 i förslagsinfordran har en preliminär budget öronmärkts per ansökningsfönster och om alla anslag inte används för ett specifikt fönster kan de föras över till ett senare.

Om de budgetmedel som öronmärkts för respektive ansökningsomgång tar slut innan tidsfristen löper ut kan det hända att ansökningsfönstret i fråga stängs tidigare än vad som anges här. Vi kommer att hålla denna tabell uppdaterad så att den speglar eventuella ändringar. Du bör därför konsultera den löpande.

 

VIKTIG INFORMATION: Covid-19: Den preliminära tidsplanen och de preliminära tilldelade budgetmedlen kan komma att ändras med anledning av det rådande läget till följd av pandemin.

 

Regler för inlämning

Du kan endast göra en ansökan per ansökningsfönster för tjänst 1 (förhandsbedömning av immateriella rättigheter) eller tjänst 2 (registrering av varumärken och/eller formgivningar) eller för en kombination av dessa.

Om du tilldelas en tjänst inom ett ansökningsfönster och vill lämna en ny ansökan när ett senare ansökningsfönster öppnas får du inte ansöka om samma tjänst en gång till. Om du tidigare har tilldelats tjänst 1 kan du med andra ord bara ansöka om tjänst 2. Du kan inte ansöka om samma tjänst två gånger.

Även om du avvisas i ett ansökningsfönster finns det ingenting som hindrar dig från att ansöka igen när ett nytt ansökningsfönster öppnas. Om du lämnar in mer än en ansökan inom ett och samma ansökningsfönster kommer vi dock bara att beakta den första inlämningen av din ansökan. Alla övriga inlämningar inom fönstret i fråga kommer att avvisas.

 

Frågor och svar

Om du har frågor kring ansökningsförfarandet, de regler som gäller, tidsplanen eller andra aspekter av detta bidragsprogram kan du kontakta oss via vårt informationscentrum.

Observera också att vi under Vanliga frågor offentliggör alla svar på frågor från sökande. Vi gör detta för att säkerställa att alla sökande behandlas rättvist och har tillgång till samma information.

 

Hur du ansöker

Vi varnar för att vänta till sista ögonblicket med att skicka in formuläret, med tanke på att vi kommer att prioritera de ansökningar som kommer in tidigt under ansökningsomgången.

 

  

 

 

Resultat, meddelanden och hur du begär utbetalning

Du kommer att meddelas individuellt om resultatet av utvärderingsprocessen när bidragsbeslutet för ansökningsfönstret i fråga fattats.

Det officiella meddelandet om beslutet skickas per e-post till de kontaktpersoner som du angett i e-formuläret. Det är med andra ord viktigt att du anger korrekt(a) e-postadress(er) till din(a) kontaktperson(er).

  • Om din ansökan inte beviljas bidrag kommer vi att skicka ett e-postmeddelande där vi anger skälen till avslaget.
  • Om din ansökan beviljats bidrag kommer vi att skicka ett e-postmeddelande med en bekräftelse på det positiva utfallet. Det underskrivna bidragsbeslutet från EUIPO kommer att bifogas detta meddelande.

Om du får besked om beviljad ansökan innebär det att ditt företag blir bidragsmottagare inom ramen för programmet (SMF-fonden). Det positiva utfallet träder i kraft den dag som anges i vår e-postkorrespondens. Där anges även dina skyldigheter som bidragsmottagare.

 

När du har fått besked om att din ansökan har beviljats har du 30 dagar på dig att göra följande:

  • Ansöka om en förhandsbedömning av immateriella rättigheter. Du kan ansöka om förhandsbedömning av immateriella rättigheter hos de nationella myndigheter som erbjuder denna tjänst.
  • Ansök om och betala för ditt varumärke och/eller din formgivning. Du kan ansöka om varumärkes- och formgivningsregistrering vid en nationell immaterialrättsmyndighet (på nationell nivå), vid Benelux byrå för immateriell äganderätt (som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg; regional nivå) eller vid EUIPO (som omfattar alla medlemsstater).

 

Begäran om betalning från EUIPO

När tjänsten fullgjorts måste du som bidragsmottagare skicka en elektronisk begäran om betalning som du når via länken som du hittar i bidragsbeslutet.

Om de inlämnade uppgifterna och dokumenten godkänns kommer betalningen att ske inom en månad och mottagarna kommer att meddelas om detta per e-post.

 

Checklista för sökande

Innan du ansöker, försäkra dig om att du kan svara ”ja” på samtliga nedanstående frågor:

Ja Nej

Är ditt företag ett etablerat litet eller medelstort företag baserat i EU?
 
Läste du förslagsinfordran innan du fyllde i ansökningsformuläret?
 
Känner du till ditt företags bankuppgifter och har ett bankintyg (exempel) med följande uppgifter: företagets namn som kontoinnehavare; IBAN-nummer (exempel) och BIC-/SWIFT-kod?
 
Har du ett momsintyg för ditt företag?
 
Vet du vilken tjänst/vilka tjänster du planerar att ansöka om (tjänst 1/tjänst 2 eller båda) enligt beskrivningen i förslagsinfordran?
 
Vet du vilka immateriella rättigheter (varumärken och/eller formgivningar) som du planerar att ansöka om (tjänst 2)?
 
Är du fullt medveten om att du inte kan ansöka om dessa tjänster om du redan har fått nationella bidrag eller EU-bidrag för samma tjänster eller delar av dem?
 

Om svaret på samtliga frågor är ”ja” är du redo att fylla i ansökningsformuläret (som finns inom respektive ansökningsfönster):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.