Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hjälp med tjänster på nätet

Mer information om tjänster på nätet finns under följande avsnitt:

Avsnitt

 

Ansök om ett varumärke

Ett EU-varumärke ger dig ensamrätt i alla nuvarande och framtida EU-medlemsstater genom en enda registrering, som görs på nätet. EU-varumärket är giltigt i tio år och kan förnyas tio år i taget på obestämd tid. Kom ihåg att gå igenom vår checklista innan du ansöker, för en smidig ansökningsprocess. 

 

Ämnen

Ansök om en formgivning

Tillsammans med ansökan om formgivning kan du ladda upp statiska bilder och 3D-bilder med hjälp av en drag- och släppfunktion. Du kan välja mellan ett av två elektroniska format – antingen vårt formulär i fyra steg med inbyggd vägledning för snabb registrering (Fast Track), eller vårt avancerade formulär för mer komplicerade ansökningar.

Innan du lämnar in din ansökan kan du också ta del av våra tips vid ansökan om formgivning och bästa praxis för att undvika att det blir fel i ansökan.


Ämnen

 

Förklaring till våra formulär

För att hjälpa dig att bestämma vilket format som bäst passar dina behov, se innehållet i respektive process nedan:

 
Formulär för ansökan i fyra steg Avancerat formulär
Fast Track-ansökan – du kan registrera din formgivning inom två dagar x
Du kan söka efter liknande formgivningar i DesignView x
Produktangivelse från vår Locarnodatabas Produktangivelse från vår Locarnodatabas eller ange din egen
Betala med kreditkort eller via ditt konto Betala med kreditkort, via ditt konto eller genom banköverföring
x Du kan använda andra formgivningar som mall
x Du kan specificera information om utställningsprioritet
x Du kan markera att prioritet åberopas i ett senare stadium ("åberopa prioritet senare")
Om prioritet åberopas måste den åtföljas av stödjande dokument Du kan åberopa prioritet utan att bifoga några dokument ("skicka dokument senare")
x Importera och/eller skapa ett ombud när du är inloggad som sökande
Importera och/eller skapa sökande och importera ytterligare ombud när du är inloggad som ombud Importera och/eller skapa sökande och även skapa ytterligare ombud när du är inloggad som ombud
 

För information om hur vi granskar ansökningar om formgivning, se våra riktlinjer

Goods and Services Builder

Goods and Services Builder är referensverktyget för att skapa listor med termer. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar, redigerar och hanterar listor över varor och tjänster. Därmed vinner du tid när du ska göra en e‑ansökan nästa gång. Du får också vägledning så att du kan öka användningen av den harmoniserade databasen.

 

Ämnen

Andra ansökningar

Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO) tillhandahåller olika onlineformulär som du kan använda för att begära att få granska akter som rör ansökan om eller registrering av ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning, för att begära förnyelse av ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning eller för att göra ändringar i registret (anteckningar). Du kan också ta bort eller utse ett ombud eller begära en omvandling av ett EU-varumärke eller en internationell registrering på nätet. Du måste dock vara inloggad för att kunna använda dessa funktioner.

De här åtgärderna är belagda med en avgift.

 

Ämnen

Kontroll av bestyrkta kopior

Med hjälp av denna funktion kan du kontrollera äktheten i bestyrkta kopior som skapats på nätet.

Ange den identifieringskod som finns på den bestyrkta kopian i sökfältet och klicka på knappen "Kontroll". Den äkta kopian kommer att visas.

Observera: Koden är skiftlägeskänslig.

Detta alternativ kan användas i följande fall:

  • När ansökan redan har offentliggjorts.
  • När det gäller ansökan om ett EU-varumärke och ansökan om varumärket har gjorts efter den 1 januari 2008.
  • Vid intyg på EU-varumärkesregistrering, när registreringsintyget har utfärdats efter den 1 januari 2001.
  • För bestyrkta kopior av ett intyg på registrering av gemenskapsformgivning.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.