Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Så arbetar du med utkast på nätet

Du kan spara dina webbansökningar när som helst och återkomma till dem senare. Sparade ansökningar finns i avsnittet Utkast i användarområdet (User Area).

Observera att när du sparar en ansökan skickar du inte iväg den utan sparar den bara som utkast. Utkast sparas i ditt användarområde i 30 dagar.

Drafts section

För att spara en ansökan som utkast trycker du bara på knappen "Spara" i ansökningsformuläret.

I din ansökan om registrerad gemenskapsformgivning hittar du knappen "Spara" i alternativen i sidhuvudet.

'Save' button in the registered Community design application

I alla andra typer av ansökningar hittar du den i navigeringsmenyn till höger överst på skärmen.

'Save' button in trade mark application 'Save' button in the application for a notice of opposition

När du klickar på "Spara" flyttas utkastet till ansökan till avsnittet "Utkast" i användarområdet. Observera att du kan lägga till ett personligt alfanumeriskt referensnummer i vilken som helst av dina webbansökningar för att enkelt kunna identifiera ett visst utkast i din tabell över utkast.

Personal reference number in your online application Personal reference number in your online application

Det gör att du enkelt kan hitta din ansökan i användarområdet:

Reference column in the drafts table

Från avsnittet "Utkast" kan du göra följande:

  • Öppna ansökan igen för att fortsätta arbeta med den genom att klicka på sidikonen Re-open icon
  • Skicka en kopia av utkastet till en e-postmottagare genom att klicka på utkastet i fråga och sedan klicka på "Skicka till e-postkonto".
  • Bifoga en kommentar till ditt utkast genom att klicka på kommentarikonen till höger i varje rad Notes icon eller på knappen "Kommentarer" i menyn Åtgärder
  • Spärra Open lock icon ett utkast så att det inte automatiskt raderas efter 30 dagar. Observera att utkast till formgivningar inte kan spärras och att de raderas efter sju dagar.
  • Radera ett utkast genom att klicka på papperskorgsikonen Bin icon eller på "Radera"

Du hittar fler vanliga frågor om andra aspekter av webbplatsen i vårt hjälpcenter.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.