Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Niceklassificering (varumärken)

Niceklassificeringen är ett system för att klassificera varor och tjänster i samband med ansökningar om EU-varumärken. Den består av 45 klasser.

I Niceklassificeringen omfattas varor av klass 1–34 och tjänster av klass 35–45. Varje klass har en rubrik med allmän information om typen av varor och tjänster som ingår i klassen. Till exempel har klass 25 rubriken "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader" och klass 15 rubriken "Musikinstrument".

Varje klass innehåller en uppsättning termer inom klassen som definierar de varor eller tjänster som ska skyddas genom registreringen av EU-varumärke. Vi rekommenderar starkt att du som sökande använder termer från Niceklassificeringen när du anger varor och tjänster i din EU-varumärkesansökan. Om du använder andra termer kan registreringen dra ut på tiden eftersom termerna först måste översättas. Genom att använda dessa allmänna termer bidrar du till att förbättra sökmöjligheterna i EU-varumärkesdatabaserna och drar också ditt strå till stacken för att öka öppenheten.

Det går att söka termer i Niceklassificeringen med hjälp av TMclass, ett interaktivt sökverktyg som finns på samtliga officiella EU-språk och på kinesiska, japanska, koreanska, ryska och turkiska.

Lägg märke till att listan med varor och tjänster som ingår i ansökan om EU-varumärke endast kan begränsas, inte utökas. Det innebär att du inte kan lägga till varor, tjänster eller klasser till den ansökan du först lämnade in.

När du lämnar in din ansökan kan du ange hur många klasser som helst, men ansökningsavgiften (850 euro) täcker endast en klass. Om du väljer fler klasser betalar du en separat avgift för varje ytterligare klass.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.