Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Onlineformulär

Här får du information om hur du fyller i onlineformulären för begäran om granskning, anteckning, förnyelse, omvandling och ändring av ombud.

För att kunna använda onlineformulären måste du vara inloggad.

När du väl är inloggad finns det flera sätt att komma till formulären:

 • Via fliken "Tjänster på nätet" i menyn till vänster i kontrollpanelen i User Area.
 • Via rutan Tjänster på nätet på EUIPO:s startsida.
 • Via eSearch plus.

 • Så kommer du till onlineformulären via eSearch plus

  Klicka på +info invid varumärkets, formgivningens eller den internationella registreringens namn i resultatlistan för att öppna detaljvisningsläget.

  Rulla ner till "Åtgärder och meddelanden" och tryck på knappen för EU-varumärke, registrerad gemenskapsformgivning eller internationell registrering beroende på om det gäller ett varumärke, en formgivning eller en internationell registrering.

  Använd något av följande alternativ för att öppna ett onlineformulär.

  • Granskning
  • Anteckning
  • Förnyelse
  • Ändring av ombud
  • Omvandling
 • Språk och registreringsnummer

  EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar i ansökningsstadiet
  Om ditt ärende gäller ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning som fortfarande är i ansökningsstadiet (dvs. ännu inte har registrerats), ska du använda ansökans första- eller andraspråk, som också måste vara något av EU:s officiella språk.

  Registrerade EU-varumärken eller gemenskapsformgivningar
  Om din ansökan avser ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning som redan registrerats, ska du använda något av EUIPO:s fem officiella språk (spanska, tyska, engelska, franska eller italienska).

  Ansöknings-/registreringsnummer
  I varje ansökan om anteckning måste du ange det eller de ansöknings- eller registreringsnummer som styrker industriell äganderätt, genom att importera det/dem eller söka efter numret/numren i relevant avsnitt. Om din ansökan gäller anteckningar som påverkar båda typerna av industriell äganderätt (EU-varumärke och gemenskapsformgivning) bör du skicka två separata ansökningar.

 • Den som gör begäran

  Id-nummer
  Om du som gör begäran har fått ett id-nummer av EUIPO sedan tidigare, räcker det om du anger id-numret tillsammans med innehavarens eller ombudets namn.
  I annat fall måste du identifiera dig med namn, adress och nationalitet/registreringsland.

  Referens
  Här anger du som gör begäran det personliga referens-id som du vill att EUIPO använder i sin framtida korrespondens med dig. Referenser kan bestå av upp till 30 alfanumeriska tecken från det latinska alfabetet: a-z, A-Z, 0-9. Använd inte blanksteg.

  Om du har frågor som rör ditt varumärke anger du dock den officiella EUIPO-referensen. Ditt personliga referens-id kommer endast att användas i samband med den aktuella ansökan och ersätter inte referensnumren för de EU-varumärken eller formgivningar som din ansökan gäller.

  Uppgift om juridisk respektive fysisk person
  I begäran ska du ange om den görs av ett företag (juridisk person) eller en fysisk person.

  Utdelningsadress
  Utdelnings-/postadress behöver endast anges om den inte är densamma som den officiella adressen.

 • Förvärvare eller rättsinnehavare

  Om du som gör begäran är förvärvaren eller rättsinnehavaren och du INTE har ditt säte eller din hemvist i EU, eller INTE bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i EU, måste du utse ett auktoriserat ombud som agerar för din räkning inför EUIPO (se EUIPO:s riktlinjer för mer information).

 • Varor och tjänster

  Om din ansökan om anteckning endast avser vissa av de varor och tjänster som omfattas av den aktuella registreringen eller ansökan måste du specificera vilka varor och tjänster som anteckningen ska gälla för.

 • Underskrift

  Onlineformuläret måste undertecknas och namnet på undertecknaren (den som gör begäran) måste anges. Om detta nonchaleras kan inte EUIPO behandla ärendet.

  Om det ombud som utsetts av den ursprungliga rättsinnehavaren även utses som ombud för den nya rättsinnehavaren eller förvärvaren, kan ombudet underteckna begäran för både den ursprungliga och den nya rättsinnehavarens räkning.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.