Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Handläggare för effektiv tvistlösning

Särskilda tjänster med anledning av covid-19 för små och medelstora företag för effektiv tvistlösning. EUIPO erbjuder en särskild nättjänst till små och medelstora företag för att de ska kunna lösa tvister om immateriell äganderätt. Effektiv tvistlösning innebär tvistlösning med hjälp av de effektivaste möjliga alternativa tvistlösningsmekanismerna och omfattar medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar och expertbedömning.

De särskilda tjänsterna kommer att erbjudas i följande förfaranden vid EUIPO:

  • Invändningar: efter förlikningsperioden och enbart för små och medelstora företag utan ombud.
  • Annulleringar, ogiltighetsförklaringar av registrerade gemenskapsformgivningar och överklaganden: för små och medelstora företag både med och utan ombud när som helst under dessa förfaranden.

EUIPO:s mål är att stödja små och medelstora företag i alla ovanstående förfaranden genom att utse en handläggare för effektiv tvistlösning för att vägleda företaget genom de otaliga möjligheter att göra upp tvister i godo som är tillgängliga vid EUIPO och på annat håll. Syftet är att hitta det mest tids- och kostnadseffektiva förfarandet för att undvika komplicerade rättsliga förfaranden, resursdränering och affärshinder. En ytterligare fördel är att det finns möjlighet att kombinera parallella tvister på nationell och internationell nivå i ett tvistlösningsförfarande.

Hur kommer denna särskilda tjänst att se ut?

Tjänsten är uppdelad i två olika faser och kommer att hanteras av EUIPO:s handläggare för effektiv tvistlösning som är erfarna medlare och förhandlare, med dokumenterad förmåga när det gäller immateriella rättigheter.

Hela denna tjänst sköts på distans via telefon, e-post, Microsoft Teams och Zoom – beroende på vilka tekniska förutsättningar det företag som efterfrågar tjänsten har.

Första fasen: Så snart EUIPO:s handläggare har erhållit en ansökan om användning av den särskilda tjänsten inleds en första kontakt på nätet med sökanden för att i en konfidentiell miljö undersöka bakgrunden till tvisten vid EUIPO och eventuella andra parallella förfaranden. Syftet är att erhålla en samlad bild av företagets ekonomiska verksamhet och de tvister i vilka det är inblandat. Det är tänkt att den första fasen ska vara interaktiv och dynamisk med en tidsram på högst sex timmar som antingen kan vara kontinuerlig eller delas upp i flera omgångar.

I slutet av första fasen lämna handläggaren för effektiv tvistlösning rekommendationer som inte är bindande om hur tvisten skulle kunna lösas på ett effektivt sätt. Sådana rekommendationer kan omfatta användning av webbaserad medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar, expertbedömning eller någon kombination av dessa tjänster som erbjuds av EUIPO och på annat håll.

Om ett företag godtar rekommendationerna kommer handläggaren för effektiv tvistlösning att kontakta den andra parten i det pågående förfarandet vid EUIPO för att se om den parten samtycker till att försöka lösa tvisten genom att använda ett av de medel som rekommenderas.

Andra fasen: Så snart ett av de rekommenderade medlen för tvistlösning har valts kommer det omedelbart att inledas på nätet. Detta kan vara medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar, expertbedömning eller någon kombination av dessa tjänster.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Sidan senast uppdaterad 06-05-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information