SME - CSS and JS

Grow your business
through Intellectual Property

SMEs with IP rights have 32% higher revenue* per employee
*causal link not implied (Licensing activities by SMEs: evidence from EU trade mark owners, Dec 2019)

After registering 54% report a positive impact:

 • Increase in reputation 52%
 • Turnover 39%
 • Access to new markets 37%

(IP SME Scoreboard, 2019)

Licensing led to 30% of the revenue* *64.000 Euro on average per year for micro companies that licensed out their EU trade mark (Structural Business Survey, 2013-2017)

 


 

 • Following the entry into force of Regulation (EU) 2018/1725 on 11/12/2018 your phone number, fax number and email address will no longer be available and searchable via eSearch plus and TMview/ DesignView.
   

  If you want your contact details to be publicly available and searchable via the above referred repositories, please click on options, then go to the section ‘personal details’, scroll down to the bottom of the page and tick the box next to ‘I want my phone number, fax number and email address to be publicly displayed and available on eSearch plus and TMview/ DesignView.
   
  Please note that you will also be able to unsubscribe from receiving IP-related information from the Office (e.g. news and invitations to workshops, events, conferences and seminars).
   
  If you want to unsubscribe, please click on options, then go to the section ‘personal details’, scroll down to the bottom of the page and tick the box next to ‘I want to unsubscribe from receiving IP-related information from the Office (e.g. news and invitations to workshops, events, conferences and seminars)’.
   
  For more information, please read the new conditions of use for the user area, available here

EDR*-handläggare vid EUIPO

* Effektiv tvistelösning

Om initiativet

Det är inte alla små och medelstora företag (SMF) som behöver ett immaterialrättsligt skydd, men det är viktigt att de företag som kan ha nytta av ett sådant får hjälp. Ett skräddarsytt stöd är särskilt viktigt med tanke på de aktuella utmaningarna. EUIPO har därför åtagit sig att stödja små och medelstora företag. I EUIPO:s avdelning för små och medelstora företag (SME corner) kan företag hitta den snabbaste vägen att registrera varumärken och formgivningar. Dessutom kan SMF-företag begära kostnadsfritt stöd och få tillgång till mer information och utbildning om immateriella rättigheter.

Sidan senast uppdaterad 09-04-2021