Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

IP Scan illustrationsglödlampor

 

Förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan)

Identifiera era immateriella rättigheter och lär er hur ni kan integrera en strategi för immateriella rättigheter i företagets affärsplan.

Att skydda företagets immateriella rättigheter är det enda lagliga sättet att undvika att era unika idéer, produkter eller tjänster kopieras eller används utan tillstånd.

Med en IP Scan får ni direktkontakt med en immaterialrättsexpert från en nationell immaterialrättsmyndighet som tillsammans med er ser över företagets affärsmodell, produkter/tjänster och tillväxtplaner.

Tillsammans fastställer ni vilka immateriella rättigheter som ska skyddas och på vilket sätt era immateriella rättigheter kan bidra till företagets tillväxt. IP Scan är inte en juridisk tjänst. Den är avsedd att hjälpa ert företag att registrera och dra nytta av immateriella rättigheter, nu och i framtiden.

IP Scan erbjuds i de medlemsstater som anges nedan.

”Det här var mycket bra och mycket relevant för oss. ”Det sparade tid åt mig, vi fick experthjälp och nu har vi våra varumärken, vilket ökar värdet på vårt företag”

- Laura Andelin, ONIT Sport (Finland)

Vad är IP Scan

En IP Scan kan ligga till grund för företagets strategi för immateriella rättigheter.

Skyddade immateriella rättigheter omfattar olika tillgångar som kan registreras och sådana som inte kan registreras, däribland varumärken, formgivningar och patent. Att registrera immateriella rättigheter erbjuder inte bara rättsligt skydd. Det ger dig också ensamrätt och en konkurrensfördel på marknaden.

Immateriella rättigheter med högt värde kan användas för att etablera nya inkomstkällor, till exempel från licensiering, försäljning eller sammarknadsföringsavtal. När det gäller att få finansiering anses registrerade immateriella rättigheter tyda på att ett företag är starkt och sunt.

  • Granska er affärsmodell tillsammans med en immaterialrättsexpert.
  • Få reda på vad företaget egentligen har för immateriella rättigheter och hur ni kan registrera och hantera dem.
  • Identifiera metoder för att skydda era immateriella rättigheter och vad ni kan göra om ni drabbas av immaterialrättsintrång.
  • Upptäck hur ni kan undvika immaterialrättsliga konflikter med konkurrenter eller potentiella samarbetspartner.
  • Utforma en tydlig strategi för immateriella rättigheter för ert företag: vad ni ska registrera, var ni ska registrera och hur ni kan utnyttja era immateriella rättigheter genom licensiering, partnerskap, internationalisering, etc.

Ert företag kan ha en eller flera immateriella tillgångar utan att ens veta om det:

  1. Det grundläggande: företagets namn och onlinedomännamn.
  2. Registreringsbara immateriella rättigheter: varumärken, patent, formgivningar, bruksmönster, upphovsrätt, växtsorter.
  3. Ej registreringsbara immateriella rättigheter: företagshemligheter och oregistrerade utformningar.
 

IP Scan-processen

IP Scan är heltäckande och samarbetsbaserad. Med hjälp av experter på immateriella rättigheter granskar ni alla aspekter av företagets immateriella rättigheter.

Alla immateriella rättigheter som ert företag kan inneha utvärderas under en IP Scan, och därför är det viktigt att se till att immaterialrättsexperten får tillgång till all relevant information. Processen kräver ett tidsåtagande från företagets sida för att samla in den information som krävs, gå igenom intervjuprocessen och samarbeta med immaterialrättsexperten. En IP Scan är indelad i tre faser:

1. Förberedelse
Under förberedelsefasen fyller ert företag i ett kort frågeformulär för självbedömning. Detta granskas av immaterialrättsexperten för att förstå ditt företags förhållande till immateriella rättigheter.
2. Analys
Under analysfasen genomför immaterialrättsexperten intervjuer för att lära känna företagets affärsmodell, bedöma dess immateriella rättigheter och identifiera den lämpligaste strategin för immateriella rättigheter för ert företag.
3. Rapport
Under rapporteringsfasen presenterar immaterialrättsexperten resultaten av analysen och ger rekommendationer om hur en strategi för immateriella rättigheter kan integreras i företagets affärsplan.

IP Scan-rapport

Expertens rapport innehåller de övergripande resultaten från den första och den andra fasen och omfattar fem huvudämnen:

Företagets affärsmodell och företagsstrategi.

Identifiering och analys av befintliga immateriella rättigheter och immaterialrättsrelevanta tillgångar.

Användning av sökningar om immateriella rättigheter

Hantering och strategi för immateriella rättigheter: hur ni bäst hanterar era immateriella tillgångar.

Sammanfattning och strategiska rekommendationer.

IP Scan täcks av SMF-fonden

Nittio procent av kostnaden för IP Scan ersätts genom bidraget från fonden för små och medelstora företag (SMF-fonden).

Finansiellt stöd finns

SMF-fonden är ett bidragssystem som är utformat för att hjälpa små och medelstora företag i EU med kostnader för registrering av immateriella rättigheter. Små och medelstora företag som utför en IP Scan kan få 90 procent av kostnaden för tjänsten ersatta genom att först få ett bidrag från EUIPO:s fond för små och medelstora företag.

En möjlighet som är förbehållen små och medelstora företag i EU.

För att kunna ansöka om bidrag måste ditt företag vara ett litet eller medelstort företag som är etablerat i EU. Granska den officiella EU-definitionen av små och medelstora företag för att säkerställa att ditt företag är behörigt att söka bidraget.

 

Ansökningsförfarandet för SMF-fonden kräver inte mycket formulär eller pappersarbete. Du behöver bara ha vissa grundläggande uppgifter, t.ex. ditt företags momsintyg och bankkontouppgifter.

Det första steget är att ansöka om stöd från SMF-fonden och få ett bidrag godkänt. Det tar inte mycket tid att ansöka och bara några dagar att få svar.

För mer information, gå in på SMF-fondens startsida och välj ditt land för närmare uppgifter. Där kan du också titta på våra vanliga frågor om du undrar över något eller kontakta oss direkt via vår chatt. Du kan också kontakta din nationella immaterialrättsmyndighet via länkarna ovan.

 

Sidan senast uppdaterad 06-06-2022
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information