Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU


SMF-fonden


 
SMF-fonden inom ramen för Ideas Powered for business är ett bidragssystem utformat för att hjälpa EU:s små och medelstora företag (SMF) med sina immateriella rättigheter. SMF-fonden är ett initiativ från Europeiska kommissionen som genomförs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och kommer att pågå från den 10 januari 2022 till den 16 december 2022.

Medlen är begränsade och är tillgängliga enligt principen ”först till kvarn”.

Varför är det nödvändigt att skydda sina immateriella rättigheter?

Att skydda sina immateriella rättigheter är ett måste i den digitala tidsåldern. Det är det enda lagliga sättet att undvika att dina unika idéer, produkter eller tjänster kopieras eller används utan tillstånd. Skydd för immateriella rättigheter kan omfatta många olika tillgångar, inklusive varumärken, formgivningar, patent, företagsidentiteter, produkter, tjänster och processer.

Vem kan dra nytta av SMF-fonden?

SMF-fonden erbjuder finansiellt stöd till SMF som är etablerade i EU. Ansökan kan lämnas in av en ägare till eller en anställd i ett SMF i EU, eller av ett auktoriserat ombud som agerar på företagets vägnar. Bidrag överförs alltid direkt till de små och medelstora företagen.

Så fungerar SMF-fonden:

Välj

DITT LAND

SMF-fonden är ett återbetalningsprogram som utfärdar kuponger som kan användas för att delvis täcka avgifterna för de valda åtgärderna. Det finns två typer av kuponger tillgängliga beroende på vilken åtgärd som berörs:

Kupong 1

1 500 euro

Avser avgifter för IP Scan, varumärken och formgivningar.

Kupong 2

750 euro

Avser avgifter för patent.

 
 
 
 
 
 


För att dra nytta av SMF-fonden, behöver du göra följande:
 1. Registrera dig och logga in på ditt SMF-fondkonto och lämna in ett ansökningsformulär.
 2. När din ansökan godkänts kommer du att få ett meddelande om tilldelning av bidrag och din(a) kupong(er)*. Du kan då ansöka om de åtgärder för immateriella rättigheter som du behöver.
 3. För att få ersättning för de åtgärder för immateriella rättigheter som du ansökt om behöver du ansöka om återbetalning efter att du har betalat för åtgärderna via formuläret som finns på ditt SMF-fondkonto.
*Obs! Kuponger gäller i 4 månader från det tillfälle du får bidraget och detta kan vid behov utökas med ytterligare 2 månader under de sista 30 dagarna av den ursprungliga perioden på 4 månader. Under denna period kan du ansöka om och betala för åtgärder för immateriella rättigheter och sedan ansöka om motsvarande återbetalning, och på så sätt aktivera din(a) kupong(er).

Se till att du använder din(a) kupong(er)) under giltighetstiden!

När du har aktiverat din(a) kupong(er) startar en genomförandeperiod” under vilken du kan ansöka om ytterligare åtgärder och återbetalning. Denna period varar
 • i 6 månader för kupong 1,
 • i 12 månader för kupong 2.
I varje fall har du ytterligare maximalt 30 dagar på dig att ansöka om återbetalning efter ”genomförandeperioden”.

Åtgärder som du kan ansökan om

2022 års version av SMF-fonden omfattar flera åtgärder för att hjälpa dig att genomföra din strategi för immaterialrättstillgångar beroende på ditt företags behov.

Återbetalning av 90 procent av kostnaderna för förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan)

 • Genom arrangerade intervjuer med en immaterialrättsexpert utsedd av den nationella immaterialrättsmyndigheten undersöker du i samarbete med experten din affärsmodell, produkter eller tjänster och tillväxtplaner för att fastställa den mest lämpliga strategin för ditt företag. IP Scan är inte en rättslig tjänst.

 • Efter bedömningen kommer immaterialrättsexperten att ge dig en fullständig rapport om din strategi för immateriella rättigheter och föreslå bästa praxis för och rekommendationer om hur dina immateriella rättigheter ska förvaltas, skyddas och utvecklas i framtiden.

 • IP Scan omfattar alla typer av immateriella rättigheter (varumärken, formgivningar, patent, nyttighetsmodeller, växtsorter och geografiska beteckningar) och även immateriella tillgångar som är oregistrerade eller inte kan registreras (upphovsrätter, företagshemligheter) samt företagsnamn och domännamn.

 • Mer detaljerad information om tjänsten IP Scan (förhandsbedömning av immateriella rättigheter) och dess fördelar finns på IP Scan-webbsidan. För mer information om IP Scan inom ramen för SMF-fonden kan du besöka din   immaterialrättsmyndighets webbplats.

 

Vilken skyddsnivå du väljer (nationell nivå, regional nivå, EU-nivå eller internationell nivå) beror på din affärsstrategi och dina tillväxtplaner. Om du inte vet vilket skydd eller vilken geografisk skyddsnivå som passar dig bäst kan en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan) eller en gratis konsultation om immateriella rättigheter (kostnadsfri tjänst) hjälpa dig att fatta rätt beslut.

 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar på EU-nivå
  Du kan ansöka om återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på EU-nivå. Registreringen för denna typ av skydd bör göras via EUIPO.

 • Återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar på nationell och regional nivå
  Du kan ansöka om återbetalning av 75 procent av ansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, ytterligare klassavgifter, samt avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande på nationell och regional nivå. Registreringen för den här typen av skydd bör göras direkt via en nationell immaterialrättsmyndighet eller Benelux byrå för immateriell äganderätt (för skydd på regional nivå som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

 • Återbetalning av 50 procent av ansökningsavgifter för varumärken och formgivningar
  Du kan ansöka om återbetalning av 50 procent av grundansökningsavgifter för varumärken och/eller formgivningar, designeringsavgifter och efterföljande designeringsavgifter utanför EU. Designeringsavgifter för EU-länder är undantagna, liksom de handläggningsavgifter som tas ut av ursprungsmyndigheten. Ansökan för denna typ av skydd bör göras via Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

 

 • Återbetalning av 50 procent av ansökningsavgifter för patent på nationell nivå
  Du kan ansöka om en återbetalning av 50 procent av avgifterna för patent före beviljandet (t.ex. inlämning, sökning och granskning), beviljandet och offentliggörandet på nationell nivå. Registreringen för den här typen av skydd bör göras direkt via en nationell immaterialrättsmyndighet.

Detaljerad information om begränsningar och avgifter kan hittas i förslagsinfordran och motsvarande bilagor.

Immaterialrättsmyndigheten erbjuder också en egen förhandsbedömning av immateriella rättigheter, vilket inte omfattas av SMF-fonden. Mer information finns här.

Innan ansökan:

Ansökningsprocessen är enkel. Se bara till att du har följande dokument redo när du ansöker. Dessa dokument måste vara i pdf-format (scannade versioner av fysiska dokument i pdf-format accepteras). All dokumentation som lämnas in måste vara läsbar och utan lösenordsskydd.
 
 
Ditt företags bankintyg ( exempel) som innehåller följande upplysningar: företagsnamn som kontoinnehavare, fullständigt IBAN med landskod ( exempel) och BIC-/SWIFT-kod.
 
Ditt företags momsintyg eller nationella registreringsintyg, som utfärdats av behörig nationell myndighet.
 
Om ditt SMF använder sig av ett ombud eller om du är ett ombud på ett SMF:s vägnar måste du lämna in en ”Försäkran på heder och samvete” ( mall), signerad av en behörig ägare av eller anställd i det lilla eller medelstora företaget.

Förteckning över avgifter och kontaktpersoner:

I nedanstående förteckning anges de återbetalningsbara avgifterna per verksamhet och land samt de kontaktpersoner vid EUIPO, Wipo och medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter som kan svara på frågor om SMF-fonden.

Förteckningen är endast vägledande och kan komma att ändras, eftersom den innehåller information från olika källor. Den senast uppdaterade informationen hittar du i den ursprungliga källan.

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Om du behöver hjälp:

Du kan hitta detaljerad information om Ideas Powered for Business SME Fund i förslagsinfordran.

Om du har frågor kan du söka svar i våra vanliga frågor eller chatta med oss online på engelska, franska, tyska, italienska eller spanska. Vår chatt är öppen måndag–fredag kl. 8.30–18.30 (GMT+1).

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till oss på valfritt officiellt EU-språk. Skicka ditt e-postmeddelande till information@euipo.europa.eu.

Användbara verktyg:

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information