Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Innehavare / Ombud

Om du är ombud kommer du åt listan över innehavare du representerar från fliken "Innehavare" i ditt användarområde (User Area).

Owners section in the User Area

För att se uppgifter om innehavare klickar du på tillhörande id-nummer så visas uppgifterna i vår sökmotor eSearch plus. Namn och adress för den valda innehavaren kan ändras på nätet från detaljvisning i eSearch plus.


  • Kommentarer
    • Lägg till en ny kommentar: Klicka på den ljusgrå ikonen intill den del där du vill lägga till en kommentar. Ett poppuppfönster kommer att visas. Lägg till din kommentar och klicka på "Spara".

    • Befintliga kommentarer: Om det redan finns en kommentar om en del, har den ikon som visas en mörkare grå färg. Befintliga kommentarer kan redigeras på samma sätt som förklaras i avsnittet Instrumentpanel.

  • V-card

    Ett Vcard, som är ett standardiserat filformat för elektroniska visitkort, kan innehålla namn, adress, telefonnummer, URL:er, logotyper, fotografier och ljudklipp.

    Klicka på ikonen i tabellens Vcard-kolumn. Ett poppuppfönster kommer att öppnas. Välj det program du vill använda för att öppna Vcard (förhandsvalet är Microsoft Outlook).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.