Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Så gör du en avancerad sökning

Funktionen för avancerad sökning använder du för att hitta information i EUIPO:s databas om publicerade varumärken, formgivningar, innehavare, ombud och EUIPO-beslut. Dagliga publikationer (bulletiner) kan också laddas ner i avdelningen för avancerade sökningar.

Använd funktionen för avancerad sökning för att göra noggrannare sökningar och få snabbare resultat för:

 • Varumärken
 • Formgivningar
 • Ägarinformation
 • Ombudsinformation

Med avancerad sökning kan du göra en noggrann sökning för varje enskild grupp (varumärke, formgivning, osv.) med hjälp av ett stort antal sökkriterier. Använd den här funktionen för att få mer specifika resultat. Du kan anpassa dina sökningar för att leta efter specifika ord, efter ord eller fraser som innehåller en särskild teckensträng, efter fraser som innehåller vissa ord men inte andra, efter strängar med jokertecken osv.


 • Avancerade sökkriterier

  Med alternativet avancerade sökkriterier kan du förfina din sökning.

  De förvalda värdena för avancerad sökning visas på den grå panelen till höger i gränssnittet. På vänster sida finns en lista på ytterligare sökkriterier som kan läggas till sökalternativen.

  Lägga till sökkriterier
  Lägg till sökkriterier till din begäran genom att klicka på alternativet eller alternativen till vänster på skärmen. De(t) alternativ du lagt till visas sist i listan över sökkriterier.

  Ta bort sökkriterier
  För att ta bort sökkriterier från listan klickar du på ikonen med ett kryss intill de(t) alternativ du vill ta bort.

  Ta bort sökkriterier

  För att rensa data som matats in i ett eller flera fält och återställa operatorn för villkorad sökning till standardvärdet klickar du på knappen "Rensa kriterier" längst ned på sidan.

  För att återställa till standardvärden för sökning klickar du på knappen "Återställ till standardvärden" under listan över sökkriterier.

 • Operatorer för villkorad sökning

  Operatorerna för villkorad sökning (och, eller, inte) gör att du kan förfina din sökning i flera olika fält. De är organiserade på följande sätt:

  • Och – används när ytterligare termer ingår i en sökning.
  • Eller – används för att ange alternativa termer i en sökning.
  • Inte – används för att utesluta särskilda termer i en sökning.

  Operatorer för villkorad sökning gäller endast sökkriterier på samma rad som sökoperatorn.

 • Nedrullningsmenyer för regler för söksträngar

  För att förfina sökresultaten kompletterar du varje sökfält du fyller i (strängsökning) med någon av reglerna som du hittar i nedrullningsmenyn ("innehåller", "är", "börjar med" eller "slutar med").

  Nedrullningsmeny för söksträngsregler

  Välj den regel som är lämpligast för den söksträng du använder. Om du till exempel använder söksträngen "nut" ändras det resultat som visas i enlighet med den använda regeln:

  • är – endast exakta träffar visas ("nut")
  • innehåller – alla resultat som innehåller textsträngen "nut" visas, oavsett var den befinner sig i textsträngen, t.ex. "minute".
  • börjar med – alla resultat som innehåller en textsträng som börjar med "nut", t.ex. "nutshell", visas.
  • avslutas med – alla resultat som innehåller en textsträng som avslutas med "nut", t.ex. "donut", visas.

  Wienklassificeringens textfält
  Det här textfältet hittar du under flikarna Varumärken och Formgivningar.

  När du fyller i det här fältet underlättas sökningen av en automatisk funktion som fyller i fältet för relevanta klasser eller underklasser i Wienklassificeringen för figurativa inslag genom att visa olika förslag.

  Om du klickar på asterisken (*) öppnas EUIPO:s manual för klassificering av figurativa inslag i pdf-format.

  Observera: Wienklassificeringen är inlagd i registrerade gemenskapsformgivningar i följande Locarnoklasser: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 och 32.00. Klass 99.00 har inte använts för ansökningar sedan den 1 januari 2009 (när den nionde utgåvan av Locarnoklassificeringen trädde i kraft), men klassen finns fortfarande kvar för ansökningar före detta datum.

  Locarnoklassificeringens textfält
  Det här fältet hittar du under fliken Formgivningar.

  När du fyller i det här fältet underlättas sökningen av en automatisk funktion som fyller i fältet för relevant klass i Locarnoklassificeringen för de aktuella varorna genom att visa olika förslag.

  Om du klickar på asterisken (*) öppnas sökverktyget DesignClass, som innehåller mer utförliga produktindikationer som är godkända av samtliga immaterialrättskontor i Europeiska unionen.

  Mer information om Locarnoklassificeringen.

 • Alternativ för textsökning

  När du söker efter termer genom fritextfältet gäller följande:

  • Med "text" menas alla alfanumeriska tecken. Du kan använda vilka tecken du vill i fritextfältet. Asterisk (*), frågetecken (?) och citattecken (" ") är dock jokertecken med särskild sökfunktionalitet. För att läsa mer om dessa, se avdelningen om jokertecken.
  • Textfältet är skiftlägesokänsligt, vilket innebär att det inte spelar någon roll om du skriver med versaler eller gemener.
  • Systemet är dessutom okänsligt för specialtecken. En sökning på "Müller" ger till exempel samma resultat som om du söker på "Muller".
  • Jokertecknen (*) och (?) är tillåtna var som helst i en söksträng och kan användas där ett eller flera tecken är okända.
 • Jokertecken

  Jokertecknen kan användas för att ersätta ett eller flera andra tecken.

  Frågetecken (?)
  Frågetecken (?) ersätter ett enstaka okänt tecken.

  Om du till exempel söker på compl?ment kommer sökresultatet att innefatta både complement och compliment.

  Du kan skriva flera frågetecken i en söksträng.

  Obs! Frågetecken ersätter inte mellanslag (vilket dock asterisken gör).

  Asterisk (*)
  Ersätter ett eller flera okända tecken (inklusive mellanslag).

  Om du till exempel söker på "compl*ment" får du träffar på både "compliment" och "Complete Management".

  Asterisken kan även användas tillsammans med ett frågetecken i en söksträng.

  Om du till exempel gör en sökning på "*1?3" får du träffar på både "123" och "Farmacia +123".

  Citattecken (" ")
  Genom att sätta söktermen inom citattecken begränsar du sökningen så att du bara får upp träffar som motsvarar den exakta teckenkombinationen.

  Om du till exempel söker på "Hello" får du upp Hello.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.