Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Checklista

Vi har sammanfattat de kriterier du bör ta hänsyn till innan du lämnar in din ansökan.

 

Din strategi

Har du utarbetat en strategi för att skydda din formgivning?

Ja

Nej

Jag vill kontrollera

kontrollera
Vill du att vi ska offentliggöra din formgivning eller dina formgivningar omedelbart efter registrering? kontrollera

Beroende på din strategi kan du när du lämnar in en ansökan om registrering av din formgivning begära att offentliggörandet av den ska senareläggas 30 månader från ansökningsdatum eller, om prioritet åberopas, från prioritetsdatum.

Genom att senarelägga offentliggörandet kan du hålla formgivningen konfidentiell och fortfarande dra nytta av att den är registrerad. Denna möjlighet är mest värdefull inom ekonomiska sektorer som förändras snabbt, t.ex. mode. Den period när formgivningen fortsätter vara konfidentiell ger dig möjlighet att utveckla din marknadsföringsstrategi vidare eller slutföra förberedelserna för tillverkning utan att konkurrenterna känner till din formgivning.

En avgift för senareläggande måste betalas när du lämnar in ansökan. Om du lämnar in en gemensam ansökan kan du välja att begära senarelagt offentliggörande endast för vissa av formgivningarna i stället för hela uppsättningen. Läs om hur du offentliggör din formgivning.

 

Vad en registrerad gemenskapsformgivning kan vara

Har du kontrollerat konkurrenterna?

Ja

Nej

Jag vill kontrollera

kontrollera
Är din formgivning ny? Är den särpräglad? kontrollera
Har du tagit fram den grafiska återgivningen av din formgivning eller dina formgivningar? kontrollera
 

Formgivningen och dess produkt(er)

Vill du veta vilken produkt i Locarnoklassificeringen din formgivning används för eller ingår i?

Ja

Nej

Jag vill kontrollera

kontrollera
Om du vill ansöka om registrering av mer än en formgivning, tillhör de alla samma klass? kontrollera
 

Innehav

Du måste ge oss korrekta uppgifter om formgivningens innehavare. Har du de uppgifterna?

Ja

Nej

Jag vill kontrollera

kontrollera
Behöver du ett ombud? kontrollera

Det verkar som om du har allt du behöver för att lämna in din formgivningsansökan.
Ansök online nu.

 

Kom ihåg: Om du är osäker på någon av dessa punkter kan du söka yrkesmässig rådgivning.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.