Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Avgifter och betalningar

Ansök om en gemenskapsformgivning online. Grundavgiften är 350 euro.

Registrera din formgivning
Snabbt och lätt

Ansök online

En registrerad gemenskapsformgivning är giltig i fem år. Den kan förnyas i högst 25 år med fem år i taget.

 

Avgiftsstruktur

Det finns tre typer av avgifter för en ansökan om registrering av gemenskapsformgivning: avgifter för registrering, offentliggörande och senareläggande.

Registrering

230 euro

Ytterligare registrering
Per ytterligare formgivning:

2 till 10 = 115 euro

> 11 = 50 euro

Offentliggörande

120 euro

Ytterligare offentliggörande
Per ytterligare formgivning:

2 till 10 = 60 euro

> 11 = 30 euro

Senarelagt offentliggörande*

40 euro

Ytterligare senarelagt offentliggörande
Per ytterligare formgivning:

2 till 10 = 20 euro

> 11 = 10 euro

* Du kan begära senareläggande av offentliggörandet av en formgivning. På så sätt kan du behålla ditt ursprungliga ansökningsdatum utan att behöva offentliggöra formgivningen omedelbart.

 

Vilka avgifter som ska betalas beror på följande två faktorer:

  • Om ansökan innehåller en eller flera formgivningar.
  • Om offentliggörandet av formgivningen eller formgivningarna ska senareläggas eller inte.

Följande avgiftsstruktur gäller för formgivningar:

  • En grundavgift för en enskild formgivning eller den första formgivningen i en gemensam ansökan.
  • En nedsatt avgift för den andra till tionde formgivningen.
  • Ytterligare en nedsatt avgift för varje formgivning från den elfte formgivningen och uppåt.
 

Registreringsavgiften och avgiften för offentliggörande måste betalas tillsammans och i samband med att ansökan lämnas in. Om ansökan innehåller en begäran om senareläggande ersätter avgiften för senareläggande den för offentliggörande. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kommer inte att sända någon begäran om betalning.


 

Avgiftskalkylator

Du kan beräkna den exakta avgiften beroende på antalet formgivningar och huruvida du begär senarelagt offentliggörande eller inte.

Fullständig förteckning över avgifter för registrering av gemenskapsformgivningar

Förteckning över avgifter enligt kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002.

Betalningssätt

Du kan betala avgifterna för registrerade gemenskapsformgivningar med kreditkort, genom banköverföring eller via ett konto hos EUIPO. EUIPO erbjuder en onlinetjänst för kontoinnehavare som ger åtkomst till alla transaktioner och kontouppgifter.

Kreditkort

 

Bäst för onlineansökningar – den metod som rekommenderas för de flesta användare.

Banköverföringar

 

Banköverföringar kan ske till något av EUIPO:s bankkonton:

Aktuellt EUIPO-konto

 

Rekommenderas för yrkesmässiga användare.

 

Bedrägliga betalningsansökningar

Varning: vilseledande fakturor

Om du får en oönskad inbjudan om förnyelse, offentliggörande, överföring eller något annat förfarande i samband med din formgivningsregistrering SKA DU INTE BETALA förrän du har kontrollerat noga vilka tjänster som erbjuds och huruvida källan är officiell.

 

Här följer några exempel på bedrägliga betalningsansökningar

Mer information

Om du behöver mer information om ekonomiska frågor, kontakta gärna ekonomiavdelningens avgiftssektion på:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.