Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Rekommendationer om betalningar

För att hantera betalningar snabbt och påskynda registreringsprocessen vill vi be alla användare att följa nedanstående råd när det gäller banköverföringar.

Observera att bara ett begränsat antal tecken i fälten "avsändare" (sender) och "beskrivning" (description) överförs av vår bank. Därför ber vi dig följa riktlinjerna nedan.


Beskrivningsfält

Fyll i detta på följande sätt

 • Använd de koder som listas i tabellerna nedan
  t.ex. EUTM i stället för APPLICATION FEE FOR THE REGISTRATION OF A EUROPEAN UNION TRADE MARK.

 • Ta bort inledande nollor i nummer och använd inte blanksteg och bindestreck i fax- och telefonnummer eftersom de tar upp onödig plats.

 • Om betalningen gäller mer än ett varumärke eller mer än en formgivning, ange bara den/det första och sista och skicka oss sedan ett fax med alla uppgifter om vilka varumärken och formgivningar betalningen gäller
  t.ex. EUTM-3558961-3558969.


Exempel

Exempel på betalningsbeskrivningar för avgifter.
Typ av betalning Exempel på betalningsbeskrivning
Ansökningsavgift (EUTM = European Union trade mark) via e-ansökan EUTM-5104422 varumärkesnamn E-00031516-S REF. JSE06
Ansökningsavgift (RCD = Registered Community design) via e-ansökan RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Invändning EUTM-4325047 OPP varumärkesnamn
Internationell registrering EUTM-4325047 INT
Förnyelse (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Betalning till konto nr 1361 ACC-1361
Bestyrkta kopior EUTM-1820061 COPIES
Överlåtelse av flera formgivningar (första 1420061 och sista 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Officiella koder (efter betydelse)

Förteckning över officiella koder
Kod Beskrivning Exempel
ACC Betalning till konto ACC-1361
OWN, REP Innehavarens ID, ombudets ID (om känt) REP-10711
EUTM, RCD Varumärkes- eller formgivningsnummer EUTM-5104422
RCD-1698
  Varumärkes- eller formgivningsnamn varumärkesnamn
REF Sökandens interna referens REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Operationens kod: Invändning, Anteckning, Förnyelse, Granskning, Internationell registrering, Överlåtelse, Ogiltighet, Omvandling, Bestyrkta kopior, Överklagande OPP
INT
INV
APP
FAX Faxnummer FAX(49)07511245574


Avsändarfält

Fyll i detta på följande sätt

 • Använd ett namn som kan identifieras som betalare, sökande (innehavare eller ombud), invändare eller avsändare

 • För betalarens namn, använd endast namnet, utan förkortningar, t.ex.: DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • Använd samma form för identifieringen som för framtida betalningar

 • Exempel för adress
  Betalarens namn
  MARY MOCHAN
  Betalarens adress
  7 LOCH LONG
  Betalarens postort och postnummer
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.