Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Vägen till registrering

En registrerad formgivning ger dig och dina konkurrenter en tydlig uppfattning om vad som har formgetts och när detta gjordes. Rättigheten kan förnyas i upp till 25 år och kan bli en emblematisk tillgång för ditt företag. Din formgivning är din IP-signatur.

 

Bra formgivning ger mervärde. Registrerade gemenskapsformgivningar förverkligar dem.

 

Det finns tre viktiga upplysningar i ansökningsformuläret

  • Innehav – alla enskilda och företag kan inneha en registrerad gemenskapsformgivning. Detaljerna offentliggörs och måste hållas aktuella så att det inte finns någon tvekan om vem som är innehavare av formgivningen.
  • Vad en registrerad gemenskapsformgivning kan vara – detta måste vara en tydlig återgivning
  • Formgivningen och dess produkt(er) – detta bör beskrivas tydligt, helst med användning av terminologin från den internationellt överenskomna Locarnoklassificeringen för produkter. Om produktangivelsen inte finns i Locarnoklassificeringen kan granskaren begära att du antingen ska beskriva den designerade produktens karaktär och ändamål eller ändra produktangivelsen.


Ansök om en gemenskapsformgivning online. Grundavgiften är 350 euro.

Registrera din formgivning
Snabbt och lätt

Ansöka online 

* Vi rekommenderar att du ansöker om registrering av din formgivning online, med verktyget för e-ansökan. Onlineverktyget har många fördelar. Vi avråder från att ansöka via fax eftersom kvaliteten på återgivningen av formgivningen eller formgivningarna kan försämras under överföringen eller när EUIPO tar emot ansökan.
Observera dessutom att det tar en månad längre att behandla ansökningar som lämnats via fax. Det beror på att vi väntar i upp till en månad (från det datum då faxöverföringen tas emot) på en bekräftelsekopia innan vi behandlar ansökan vidare. När denna period har löpt ut går vi vidare med granskningen baserat på de arkiverade handlingarna.

Du kan utnyttja våra lägre avgifter om du ansöker som flera formgivningar i en ansökan för samma eller en liknande typ av produkter.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.