Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Sök tillgänglighet

För formgivningar gäller principen "först till kvarn". Om någon redan har registrerat eller offentliggjort din formgivning eller en liknande formgivning kan den inte registreras. Du kan spara tid och pengar genom att söka efter formgivningar som skulle kunna utgöra ett hinder för din innan du ansöker.

Det kostar inget att söka, och den information du hittar är mycket viktig för din ansökan. En person som redan är innehavare av en formgivning kan vilja invända mot din formgivning.

Det är viktigt att du inte begränsar din sökning till enbart registrerade formgivningar. Alla formgivningar som offentliggjorts tidigare, även de som är oregistrerade eller har förfallit, utgör potentiella hot mot din formgivning.


Registrerade formgivningar

Du kan söka efter registrerade formgivningar med hjälp av två olika databaser:

Gå till eSearch plus, en EUIPO-databas

eSearch plus är ett sökverktyg för att hitta information i EUIPO:s databas över registrerade gemenskapsformgivningar. Där kan du få reda på om någon redan har registrerat en formgivning hos oss som liknar din.

Gå till DesignView, en europeisk tmdn-databas

I DesignView hittar du både EUIPO:s formgivningsdatabas och andra databaser över nationella register. En formgivning som är föremål för en ansökan eller har registrerats på nationell nivå före din kan innebära ett hot mot din ansökan.


Oregistrerade formgivningar

Gör en sökning i de kretsar som är specialiserade på din bransch. Sök i befintlig litteratur, besök mässor och gör sökningar på internet etc.

Som expert inom ditt område känner du till de rådande formgivningstrenderna och hur du ska utnyttja denna kunskap. Du bör inte begränsa din sökning till EU:s territorium: hänsyn måste tas till alla formgivningar som någon gång har gjorts tillgängliga för allmänheten någonstans i världen om de rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn i EU.

Sökmetoder

Det finns två huvudfaktorer att ta hänsyn till vid analys av sökresultaten: tid och formgivning. Om du håller reda på dessa parametrar utesluter du inte alla risker, men du minimerar dem.

Prioritet

Oregistrerade formgivningsrättigheter träder i kraft när formgivningen blir tillgänglig för allmänheten. Det är detta som kallas offentliggörande.

Skyddet av den registrerade formgivningen tar sin början när ett ansökningsdatum fastställs.

Det är dock inte bara ansökningsdatum för en potentiell konkurrents formgivning som räknas när det avgörs vem som var först. Om det finns ett prioritetsdatum bör hänsyn även tas till detta.

Vad är prioritetsrätt?

Alla som har skickat in en ansökan som rör en formgivning i ett land som är part i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten eller avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen kan åberopa prioritetsrätt genom att använda sin formgivningsansökan som en grund för en ansökan om en registrerad EU-formgivning.

För att du ska kunna utnyttja prioritetsrätten måste din ansökan om en registrerad EU-formgivning lämnas in inom sex månader från inlämningsdatumet för din tidigare formgivningsansökan. Om din prioritetsansökan godkänns, och så snart din formgivning har registrerats, har din formgivning prioritet över andra ansökningar som lämnas in under denna sexmånadersperiod.

Du kan välja att åberopa prioritetsrätt när du fyller i ansökningsformuläret om en registrerad EU-formgivning. Ansökningsdatumet för den första ansökan är det datum som används när man avgör vem som ansökte först.

 


Prioritetsperiod för formgivningar

Nedan presenteras två förteckningar som är beroende av varandra. Den första faktorn i den första förteckningen är kopplad till den första faktorn i den andra förteckningen osv.

 • 1 juli 2015
  Ansökningsdatum i USA

 • 1 oktober 2015
  Ansökningsdatum hos EUIPO

 • 1 november 2015
  Ansökningsdatum hos EUIPO


I detta exempel kan innehavaren av formgivning B begära att formgivning A ska ogiltigförklaras, även om formgivning A i "tidsrelaterad mening" var den första som den ansöktes om i EU.

Jämföra din formgivning med andras

Jämförelsen mellan din och tidigare formgivningar ska vara global. Om varje element som utgör din formgivning finns i den tidigare anses de båda formgivningarna vara identiska och din är därmed inte ny.

Det blir svårare att jämföra när det finns flera skillnader mellan de båda formgivningarna trots att de ger ett mycket likartat helhetsintryck. Du ska ställa dig följande fråga:

"Ger min formgivning en kunnig användare ett annat helhetsintryck än den formgivning som redan finns?"

Dessa båda begrepp kan behöva förklaras.

 • Kunnig användare: tänk på en "kunnig användare" som en person som har viss kännedom om formgivningar i den aktuella branschen men inte nödvändigtvis är formgivare, teknisk expert, tillverkare eller försäljare.
 • Helhetsintryck: när formgivningar jämförs ska du försöka att inte fästa alltför mycket uppmärksamhet på egenskaper som är mindre uppenbara eller synliga när produkten används eller standardegenskaper hos den berörda typen av produkt. Koncentrera dig i stället på egenskaper som är godtyckliga eller skiljer sig från normen.

Vad ska du göra med sökresultaten?

Om du hittar en formgivning – registrerad eller oregistrerad – som förmedlar samma helhetsintryck som din har du flera möjligheter:

 • Förhandla: Kontakta innehavaren av den äldre formgivningen och försök få till stånd en överenskommelse (det finns trots allt många identiska eller liknande formgivningar på marknaden).
 • Riskera registrering: Lämna in ansökan och riskera en begäran om ogiltighetsförklaring. Beslutet att invända mot en registrering av en gemenskapsformgivning beror på många faktorer. Att det finns en tidigare (registrerad eller oregistrerad) formgivning hindrar inte att du ansöker om registrering, men det innebär att du riskerar att göra intrång på någons rättigheter och att talan väcks mot dig i domstol.
 • Ansök om ogiltighetsförklaring: Ansök om ogiltighetsförklaring av den första formgivningen.
 • Ge upp: Gå inte vidare eftersom risken för konflikt är alltför stor.

Innan du väljer något av ovanstående alternativ bör du söka yrkesmässig rådgivning.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.