Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Rekommendationer om betalningar

För att hantera betalningar snabbt och skynda på registreringsprocessen ber vi alla användare att följa våra råd om banköverföringar.

Observera att vår bank bara överför ett begränsat antal tecken i fälten "avsändare" (sender) och "beskrivning" (description). Vi ber dig därför följa anvisningarna nedan.


Beskrivningsfält

Fyll i på följande sätt:

 • Använd de koder som listas i tabellerna nedan
  t.ex. EUTM i stället för APPLICATION FEE FOR THE REGISTRATION OF A EUROPEAN UNION TRADE MARK.

 • Ta bort inledande nollor i nummer och använd inte blanksteg och bindestreck i fax- och telefonnummer, eftersom det tar upp onödig plats.

 • Om betalningen gäller mer än ett varumärke eller mer än en formgivning, ange bara den/det första och sista och skicka oss sedan alla uppgifter om vilka varumärken och formgivningar betalningen gäller,
  t.ex. EUTM-3558961-3558969.

Exempel

Exempel på betalningsbeskrivning för avgifter
Typ av betalning Exempel på betalningsbeskrivning
Ansökningsavgift (EUTM = European Union trade mark) via e-ansökan EUTM-5104422 varumärkesnamn E-00031516-S REF. JSE06
Ansökningsavgift (RCD = Registered Community design) via e-ansökan RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Invändning EUTM-4325047 OPP varumärkesnamn
Internationell registrering EUTM-4325047 INT
Förnyelse (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Betalning till konto nr 1361 ACC-1361
Bestyrkta kopior EUTM-1820061 COPIES
Överlåtelse av flera formgivningar (första 1420061 och sista 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Officiella koder (efter betydelse)

Förteckning över officiella koder
Kod Beskrivning Exempel
ACC Betalning till konto ACC-1361
OWN, REP Innehavarens ID, ombudets ID (om känt) REP-10711
EUTM, RCD Varumärkes- eller formgivningsnummer EUTM-5104422
RCD-1698
  Varumärkes- eller formgivningsnamn varumärkesnamnet
REF Sökandens interna referens REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Operationens kod: Invändning, Anteckning, Förnyelse, Granskning, Internationell registrering, Överlåtelse, Ogiltighet, Omvandling, Bestyrkta kopior, Överklagande OPP
INT
INV
APP
FAX Faxnummer FAX(49)07511245574


Avsändarfält

Fyll i på följande sätt:

 • Använd ett namn som kan identifieras som betalare, sökande (innehavare eller ombud), invändare eller avsändare.

 • För betalarens namn, använd endast namnet, utan förkortningar, som t.ex. DIPL.-ING PHYS, PATENT OFFICE.

 • Använd samma form för identifieringen för framtida betalningar.

 • Exempel för adress:
  Betalarens namn
  MARY MOCHAN
  Betalarens adress
  7 LOCH LONG
  Betalarens postnummer och postort
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.