Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Detaljerad vy av akten

Detaljvisning av en akt
 

I detta läge visas all tillgänglig information för ett varumärke eller en formgivning, inklusive information om innehavare och ombud, prioritet och företräde, anteckningar, invändningar och förnyelser.

I detaljvisningsläget kan användare även granska akter eller begära en rapport om liknande varumärken.

 
 • Allmänna uppgifter

  För att se ett sökresultat i detalj klickar du på namnet eller länken ”+info” för det varumärke, den formgivning, den innehavare eller det ombud du vill se.

  Varumärkesnamn och länken +info

  Detaljvisningen av sökresultatet visar information om ett varumärke eller en formgivning per sida.

  Den information som visas i detaljvisningsläget beror på de aktiva delarna i ansökan/registreringen och kommer att vara olika beroende på om ansökan/registreringen gäller ett varumärke eller en formgivning.

  Alla informationsrubriker som är möjliga visas som standard, men tabellerna under varje rubrik kommer endast vara ifyllda om det finns tillgängliga data för just det varumärket eller den formgivningen.

  Se ett annat sökresultat
  För att bläddra till ett annat sökresultat använder du pilarna högst upp på sidan.

  Pilar

  Tillbaka till sökresultaten
  För att gå tillbaka till sökresultaten klickar du på länken "Tillbaka till sökresultaten" till vänster om pilarna.

  Visa/dölj information
  Klicka på pilarna under knappen ”Skriv ut” för att dölja/visa den information som visas som standard i tabellen.

  Pilar

  Du kan också visa eller dölja varje element separat med hjälp av knappen till höger om rubrikerna.

  Knappar för att visa eller dölja varje element

  Ändra visningsordning
  För att ändra den ordning elementen visas i detaljvisningsläget, klickar du på den aktuella rubriken och drar den till en annan position. Detta alternativ kan användas för både visning och utskrift.

  Så ändrar du visningsordning

  Observera att om du raderar kakorna (cookies) eller ansluter till webbplatsen från en annan dator eller med en annan webbläsare så kommer alla avsnitt återgå till sitt standardläge.

  Ställ in avisering
  Klicka på knappen "Ställ in avisering" för att skapa en avisering.

  Ställ in avisering

  Skriv ut
  Klicka på knappen ”Skriv ut” för att skriva ut de uppgifter som visas. Observera att endast den information som visas kommer att skrivas ut, inte den som är dold.

 • Bestyrkta kopior

  Klicka på knappen ”Intyg” för att begära bestyrkta kopior av ansökningsformuläret och/eller registreringsbeviset. (OBS: Du måste vara inloggad för att göra detta.) Detta alternativ kan användas i följande fall:

  • När ansökan redan har offentliggjorts.
  • När det gäller ansökan om ett EU-varumärke och ansökan om varumärket har gjorts efter den 1 januari 2008.
  • Vid intyg på EU-varumärkesregistrering, när registreringsintyget har utfärdats efter den 1 januari 2001.
  • För bestyrkta kopior av ett intyg på registrering av gemenskapsformgivning.
 • Tidslinje

  Tidslinjen är en visuell återgivning av ansöknings- och/eller registreringsförfarandet för ett varumärke eller en formgivning. De olika stegen och de datum som tillhör dem visas i kronologisk ordning längs tidslinjen. Tidslinjer visas för EU-varumärken, registrerade gemenskapsformgivningar och invändningsförfaranden.

  Om du inte har tillgång till dessa uppgifter visas ett meddelande om ”begränsad information”.

  Om uppgifterna inte kan visas korrekt ser du meddelandet ”ej tillgängligt”. Du behöver inte ta kontakt med EUIPO om detta eftersom webbplatsadministratören får ett automatiskt meddelande.

 • Åtgärder och meddelanden

  I detta avsnitt får du tillgång till verktyg för att kommunicera elektroniskt med EUIPO om den valda akten. Status och/eller typ av ansökan/registrering kommer att bestämma vilka alternativ som visas i detta avsnitt.

  Möjliga åtgärder och meddelanden

  Allmänna åtgärder Prövning Ändra/uppdatera varumärkesinformation
  Granskning av akt Återkallande Förnyelse
  Ansökan om ingripande från tullmyndigheterna Begränsning Fullständig överlåtelse
  Rapport om liknande varumärken Förlängning Delvis överlåtelse
    Fortsättning av förfarande Utse ett ombud
    Återställande av försutten tid Borttagning av ombud
    Skicka anmärkningar från tredje man Yrkande om företräde
    Skicka företrädesintyg Begära omvandling
 • Korrespondens

  All korrespondens avseende ett varumärke visas i en tabell. Du kan söka efter en särskild del i en korrespondens genom att skriva in text i sökfältet. Den text du skriver in kommer därefter eftersökas i kolumnerna ”Förfarande”, ”Ansökningsnummer”, ”Ämne” och ”Datum”.

  Du kan se om korrespondensen skickades av dig eller av EUIPO i kolumnen ”Från”, där symbolen Symbol för att meddelandet skickades av EUIPO anger att meddelandet skickades av EUIPO och symbolen Symbol för att meddelandet skickades av användaren att det skickades av användaren. En pdf-fil av korrespondensen kan laddas ner genom att klicka på ikonen i kolumnen ”Åtgärder”.

 • Grafisk återgivning

  En grafisk återgivning kan endast visas för formgivningar och följande typer av varumärken: figurmärken, tredimensionella märken, färgmärken, ljudmärken och annat.

 • Formgivningsinformation

  Information om en registrerad gemenskapsformgivning visas här. Om du är innehavare av eller ombud för akten och du är inloggad kan du ändra ditt eget referensnummer för ansökan (dvs. det ansökningsnummer du valt själv, inte det officiella EUIPO-referensnumret för ansökan genom att klicka på den blå pennikonen och skriva in det nya id-numret i det fält som visas.)

 • Beskrivning av produkt

  I detta avsnitt visas Locarno-klassnumret och den tilldelade produktbeskrivningen. Beskrivningen kan ses på alla officiella EU-språk när den registrerade gemenskapsformgivningen offentliggörs. Om du vill komma till formgivningsklassen klickar du på länken i rubriken till avsnittet.

 • Varumärkesinformation

  Information om EU-varumärket visas här. Om du är innehavare av eller ombud för akten och du är inloggad kan du ändra ditt eget referensnummer för ansökan (dvs. det ansökningsnummer du valt själv, inte det officiella EUIPO-referensnumret för ansökan) genom att klicka på den blå pennikonen Blå pennikon och skriva in det nya id-numret i det fält som visas. Denna funktion är inte tillgänglig för internationella registreringar.

  Läs mer om Niceklassificeringen och Wienklassificeringen.

 • Dokument

  För att ladda ner ett dokument klickar du på pdf-logotypen. För att ladda ner flera dokument samtidigt kryssar du i rutorna framför de dokument du vill ladda ner och klickar på knappen ”Ladda ner” som visas i tabellen (när en ruta kryssats i). Observera att du måste vara inloggad för att ladda ner dokument. Observera också att om du laddar ner flera dokument samtidigt så levereras de i en zip-fil.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.