Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Formuläret för ansökan i fem steg

Formuläret för ansökan i fem steg är utformat så att du enkelt kan lämna in en ansökan om EU-varumärke på något av Europeiska unionens 23 språk.

Formuläret för ansökan i fem steg
 

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Du hittar formuläret för ansökan i fem steg genom att gå till avsnittet Varumärken > Vägen till registrering > Ansök nu på EUIPO:s webbplats. Klicka sedan på den blå knappen Starta ansökan.

Starta ansökan
 
 • Utkast (spara ansökan)

  Du kan när som helst avbryta och spara din ansökan som utkast och fortsätta senare. Klicka på ”Spara ansökan” i kolumnen till höger i ansökan. Utkastet nås från avsnittet Utkast i ditt User Area.

 

Steg 1: Varumärkesuppgifter

 • Språk och referens
  Förstaspråk

  Förstaspråket väljs på sidan Ansök nu. Det kan vara något av de 23 EU-språken.

  Andraspråk

  Du måste ange ett andra språk, som ska vara något av EUIPO:s fem officiella språk (DE, EN, ES, FR, IT). Det andra språket får inte vara detsamma som det första språket. Tänk på att ditt varumärke kan bestridas på detta andra språk.

  Markera kryssrutan om du vill få officiell korrespondens på ditt andraspråk.

  Observera: Om ditt förstaspråk är ett av EUIPO:s fem officiella arbetsspråk kan du inte välja att få officiell korrespondens på ditt andraspråk. Kryssrutan kommer därför inte att visas.

  Personlig referens

  Referensen kan bestå av upp till 30 alfanumeriska tecken från det latinska alfabetet: a–z, A–Z, 0–9. Använd inte mellanslag. Använd den officiella EUIPO-referensen vid senare frågor om ditt varumärke.

  Observera: Använd den officiella EUIPO-referensen vid senare frågor om ditt varumärke.

 • Typ av varumärke

  Du måste välja vilken typ av märke du vill registrera. Nedan följer en lista över tillgängliga typer:

  Typ Format för bilagor (när sådana krävs)
  Ordmärke Inte tillämplig
  Figurmärke JPEG
  Figurmärke innehållande orddelar* JPEG
  Formmärke JPEG, OBJ, STL, X3D
  Formmärke som innehåller orddelar* JPEG, OBJ, STL, X3D
  Ljudmärke JPEG, MP3

  *Observera att dessa varumärken inte är separata kategorier i tillämpningsföreskrifterna för varumärken. Av praktiska och tekniska skäl görs dock denna åtskillnad i femstegsansökan.

  Läs mer om varumärkestyper i avsnittet Definition av varumärke.

  Sidan teknisk information innehåller fullständiga uppgifter om vilka filformat som accepteras som bilaga.

  Uppgifter som krävs
  Du kommer att bli ombedd att lämna olika uppgifter beroende på vilken typ av märke du vill skydda.

  Märkets återgivning
  Det är viktigt att återgivningen av det märke du laddar upp är en rättvisande återgivning av märket som du vill registrera och att det tydligt framgår vilket skydd du ansöker om. Återgivningen kan kompletteras med en angivelse av typen av märke och i vissa fall av en beskrivning. Men både beskrivning (när sådan finns) och angivelse av märkestyp måste överensstämma med återgivningen.

  När märkets återgivning har laddats upp visas följande varningstext:

    ”EUIPO kommer att publicera ditt märke på det sätt som det visas här. Om inte detta återger exakt det du vill skydda måste du korrigera det innan du lämnar in din ansökan.”

    ”Bilden har bearbetats så att den uppfyller de tekniska kriterierna.”

  Ordelement
  Enbart de orddelar som är synliga i logotypen ska anges. Om inte ordelementen är korrekt angivna kommer EUIPO att ändra dem utan föregående meddelande.

 

Steg 2: Varor och tjänster

 • Lägg till varor och tjänster i din ansökan

  Klicka på knappen Sök för att lägga till varor och tjänster till din ansökan.

  Ett nytt fönster öppnas. Skriv in nyckelord för de varor och tjänster du vill välja (en rullgardinsmeny med sökordsförslag visas) eller klicka på länken Navigera genom alla varor och tjänster.

  Klicka på plusikonen Ikon för plus om du vill se hela innehållet i en klass när du navigerar genom alla varor och tjänster och klicka på minusikonen Ikon för minusom du vill minska listan.

  Om du vill se alla termer i den klass du valt klickar du på mapp-ikonen Ikon för mapp. Markera kryssrutan till vänster om raden i tabellen Ikon för vald kryssruta om du vill lägga till en term i listan.

  Klicka på knappen Visa ditt val för att se vilka villkor och klasser du har valt.

  Klicka på knappen Fortsätt på sidan Visa ditt val när du har valt alla de varor och tjänster du behöver. Du dirigeras vidare till din ansökan, där ditt val visas.

  Observera att om du vill ange en egen lista över varor och tjänster kan du endast göra det med hjälp av det avancerade formuläret.

 

Steg 3: Liknande varumärke(n)

 • Likhetsrapport

  EUIPO erbjuder en likhetsrapport med en förteckning över varumärken som kan påverka din ansökan. Tidigare varumärken kan utgöra ett hot mot din ansökan. Listan tar hänsyn både till varumärkesnamn och de varor och tjänster som ansökan gäller.

  Observera att listan inte är uttömmande. Ditt varumärke kan bestridas även om listan inte ger något resultat.

  Visa resultat
  En tabell med en lista över liknande varumärken visas. För att se ytterligare information om resultaten klickar du på förstoringsglaset till höger om tabellen . Ett nytt fönster öppnas, som visar informationen i applikationen TMview.

  Du kan ladda ner och spara en PDF-fil med en lista över alla uppgifter genom att klicka på knappen Ladda ner PDF under tabellen med resultat.

  Om du är osäker på din registrering råder vi dig att söka juridisk rådgivning hos en varumärkesspecialist.

 • Anspråk

  Åberopande av prioritet
  Du får frågan om du har ansökt om samma varumärke under de senaste sex månaderna. Om svaret är nej, klicka på knappen Nästa för att fortsätta.

  Om du svarar ja måste du göra och ta hänsyn till följande:

  • Välj Land för första ansökan i rullgardinsmenyn.
  • Skriv in varumärkets namn (fältet fylls i automatiskt om varumärkesuppgifterna finns i TMview) och klicka på Importera, eller
  • skriv in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen Skapa manuellt.
  • EUIPO granskar inte längre begäranden om prioritet i detalj, utan begränsar granskningen till formella krav.
  • Lägg till ansökningsdatum, ansökningsnummer och land för den föregående ansökan.
  • Begäran om prioritet ska nu lämnas tillsammans med EU-varumärkesansökan och kan inte längre göras i ett senare skede.
  • De dokument som krävs för att stödja en sådan begäran måste lämnas in inom tre månader från den dag du lämnade in begäran.

  Observera: Om de styrkande handlingarna (första inlämningen) inte är på något av EUIPO:s språk kan du uppmanas att översätta dokumentationen.

  Begäran om företräde
  Du får frågan om du redan har registrerat samma varumärke i ett EU-land. Om svaret är nej klickar du på knappen Nästa för att fortsätta.

  Om du svarar ja måste du

  • välja den EU-medlemsstat där märket registrerades från rullgardinsmenyn,

  • skriva in varumärkets namn (fältet fylls i automatiskt) och klicka på Importera , eller

  • skriva in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen Skapa manuellt,

  • välja motsvarande Typ av registrering,

  • lägga till inlämningsdatum, inlämningsnummer och registreringsnummer och sedan välja att bifoga de handlingar som krävs.

 

Steg 4: Dina uppgifter

 • Skapa ett konto/Logga in

  I det här skedet har du två val:

  • Om du inte har registrerat ett EUIPO-konto sedan tidigare behöver du göra det genom att klicka på knappen Skapa konto.
  • Om du redan har ett konto hos oss skriver du in dina uppgifter och klickar på Logga in.

  Dina uppgifter kommer då att importeras till formuläret och du behöver bara fylla i den information som saknas (uppgifter om sökande och/eller ombud).

  EU-varumärkesansökningar för personer/företag som har sin hemvist utanför EU
  Du kan ansöka om ett EU-varumärke även om du bor utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men du behöver då utse ett ombud.

 • Sökande och ombud

  En sökande och/eller ett ombud kan läggas till på två sätt:

  Lägg till en befintlig sökande/ett befintligt ombud

  Skriv in sökandens/ombudets namn så visas en förteckning över befintliga sökande/ombud. Gör ditt val och klicka sedan på Importera. Sökandens/ombudets uppgifter visas. Klicka på Lägg till för att fortsätta. Det här tillvägagångssättet kan användas om uppgifterna har matats in vid ett tidigare tillfälle.

  Lägg till en ny sökande/ett nytt ombud
  1. För in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen Skapa ny.
  2. Välj typ av sökande/ombud från rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i resten av formuläret (obligatoriska fält är markerade med en asterisk *).
  4. Klicka på Lägg till för att fortsätta.

  * Du kan inte lägga till ett ombud om du fyller i formuläret i egenskap av sökande.

  Observera: Om du markerar kryssrutan ”Ekonomiska anknytningar” ska ytterligare två fält fyllas i. Du måste då ange vilken typ av ekonomiska anknytningar du har till den sökande (till exempel anställd eller affärspartner) och du måste skriva in namnet på din arbets-/uppdragsgivare.

  Föreningar

  När du lämnar in ansökan för en förening, ange endast föreningens id-nummer.

 

Steg 5: Bekräfta och betala

I det här steget visas utkastet till din ansökan. Du kan fortfarande ändra uppgifterna innan du skickar in den.

I nästa steg visas betalfönstret, där du måste välja betalningsmetod. Om du betalar genom banköverföring bör du anteckna betalningstransaktionens kod. Det kan göra det enklare att identifiera betalningen.

 • Efter att ansökan skickats in

  När registreringsförfarandet har avslutats får du en bekräftelse på att din ansökan har lämnats in korrekt, tillsammans med ett officiellt ansökningsnummer.

  Observera att du behöver registrera ett .eu-domännamn hos ett godkänt ombud (en förteckning finns på registreringsenhetens webbplats).

  Du måste också ladda ner ditt officiella mottagningsbevis. Observera att vi inte utfärdar kopior på mottagningsbeviset.

  För informationsändamål tillhandahåller EUIPO information om tillgängligheten av .eu-domännamn som är identiska med det varumärke som ansökan gäller i slutet av e-ansökningsförfarandet när databasen WHOIS används. Användarna kan också skapa aviseringar i användarområdet (User Area) och i eSearch för att bli informerade när ett .eu-domännamn som är identiskt med deras varumärke registreras.

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information