Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Grunderna om varumärken

Om du har ett företag har du också ett varumärke. Det är så dina kunder identifierar dig. Ditt varumärke är det som skiljer dina produkter från alla andra. Det förmedlar en bild av dina värderingar. Det är kanske den allra viktigaste tillgången du har.

Ditt varumärke är en del av dina immateriella rättigheter och är avgörande för att ditt företag ska lyckas.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.