Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Varumärken i Europeiska unionen

Var varumärken kan registreras

I EU finns det ett fyrdelat system för att registrera varumärken. Vad du väljer beror på vad din affärsverksamhet behöver.

Låt oss säga att du vill ha skydd i en EU-medlemsstat, kanske där du har din affärsverksamhet just nu eller där du vill bedriva handel. Du kan lämna in en varumärkesansökan direkt till den berörda nationella immaterialrättsmyndigheten. Detta är den nationella vägen. Läs hela förteckningen över nationella myndigheter.

Om du vill ha skydd i Belgien, Nederländerna och/eller Luxemburg kan du göra din ansökan till Benelux byrå för immaterialrätt (BOIP), den enda immaterialrättsmyndigheten på regional nivå inom EU, för varumärkesskydd i dessa tre medlemsstater. Detta är den regionala vägen.

Om du vill ha skydd i fler av EU:s medlemsstater kan du ansökan om ett EU-varumärke från EUIPO – detta är den europeiska vägen. En ansökan på nätet vid EUIPO kostar 850 euro och lämnas in på ett enda språk. När vi får din ansökan kontrollerar vi och behandlar den och när ditt varumärke väl är registrerat kan du förnya det var tionde år obegränsat antal gånger.

De nationella och regionala systemen samt EU-systemet är komplementära och fungerar parallellt med varandra.

Varumärken på nationell och regional nivå behövs för användare som inte vill ha eller inte behöver skydd av sina varumärken på EU-nivå.

EU-varumärken ger skydd i samtliga av EU:s medlemsstater för dem som vill välja det alternativet.

 

Den fjärde vägen för skydd inom EU är den internationella vägen. Du kan använda din nationella eller regionala ansökan eller ansökan om EU-varumärke för att utöka skyddet internationellt till något land som undertecknat Madridprotokollet. Ta reda på mer om internationella registreringar.

Nationell nivå, via nationella immaterialrättsmyndigheter inom EU.

Regional nivå, registrering i Belgien, Nederländerna och/eller Luxemburg via BOIP.

Skydd inom EU (samtliga EU-medlemsstater) via EUIPO.

Internationell registrering via Wipo.

 

Fördelar med att registrera ett varumärke

  • Märkets värde skyddas
  • En tillgång byggs upp
  • Du försvarar det mot konkurrerande märken
  • Dina rättigheter fastställs
  • Förfalskning och bedrägeri förebyggs

Fördelar med att registrera ett EU-varumärke

  • En enda registrering – som görs på nätet, på ett enda språk – är giltig i alla EU-medlemsstater.
  • EU-varumärket ger ägaren en ensamrätt i alla nuvarande och framtida EU-medlemsstater till en rimlig kostnad.
  • Du kan hävda rätten till ditt varumärke på en marknad med nära 500 miljoner konsumenter.
  • Ett EU-varumärke är giltigt i tio år. Det kan förnyas på obestämd tid med tio år i taget.

Internationell varumärkesregistrering

Om du redan har ansökt om eller registrerat ditt varumärke i en annan del av världen kan du få ett EU-varumärke när du gör en "internationell registrering (IR)" genom att ange EU på ansökningsformuläret. Detta kan du göra genom det s.k. Madridsystemet, som administreras av internationella kontoret vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) i Genève.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.