Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Portalen för öppenhet och insyn – Ekonomi

EUIPO är en helt självfinansierad. Myndigheten och dess verksamhet finansieras genom registreringsavgifter. Någon extra ekonomisk börda läggs alltså inte på EU eller skattebetalarna. EUIPO:s officiella finansiella rapporter omfattar budgeten, årsredovisningen, rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, rapporten från Europeiska revisionsrätten och dokumentationen som rör arbetet i myndighetens budgetkommitté.

EUIPO:s budget 2022

 

När EUIPO:s budget för det kommande året har utarbetats läggs den fram för myndighetens budgetkommitté för godkännande. Budgeten kan genomföras först efter att budgetkommittén har godkänt den. Kommittén består av företrädare för EU-medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.
 


pdf Mer information >>

Årsredovisning 2020

 

EUIPO:s årsredovisning inbegriper myndighetens finansiella redovisningar (balansräkning, resultaträkning, kassaflödestabell, redovisning av förändringar i nettotillgångar) och rapporter om EUIPO:s budgetgenomförande. Årsredovisningen måste följa gällande bestämmelser, vara korrekt och utförlig och ge en sann och rättvisande bild. Den upprättas i enlighet med allmänt accepterade redovisningsstandarder.


pdfMer information >>

Rapporter från Europeiska
revisionsrätten

 

Europeiska revisionsrätten är en EU-institution med ansvar för att granska EU:s räkenskaper. Revisionsrätten bidrar såsom EU:s externa revisor till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionens ekonomiska intressen. Dess roll är att kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, uppbärs och används i enlighet med gällande regler och förordningar och ger valuta för pengarna. Revisionsrätten utfärdar varje år en revisionsrapport om EUIPO, som när den är offentliggjord läggs ut på EUIPO:s webbplats.
 


PdfMer information >>

Budgetkommitténs föreskrift nr BC-1-19

EUIPO:s budgetkommittés föreskrift om finansiella bestämmelser som myndigheten ska tillämpa

I detta dokument fastställs de finansiella bestämmelser som myndigheten ska tillämpa. Bland annat fastställs tidsplanen för myndighetens finansiella rapportering och budgetförvaltning, liksom budgetprinciper, upphandling och extern revision.


pdf

Mer information om redovisning och ekonomi   Mer information >>
Myndighetens budgetkommitté   Mer information >>

 

Titel DIN Skapat Första vyn
Can’t find what you are looking for? Request here
Sidan senast uppdaterad 26-11-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information