Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

EUIPO:s årsredovisning

Årsredovisning

Budgetdokument

EUIPO:s årsredovisning 2020

 

EUIPO:s officiella finansiella rapporter omfattar budgeten, årsredovisningen, rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen och rapporten från Europeiska revisionsrätten. Årsredovisningen innehåller redovisning av och rapporter om EUIPO:s budgetgenomförande. Årsredovisningen måste överensstämma med gällande bestämmelser, vara korrekt och utförlig samt ge en sann och rättvisande bild. Den upprättas i enlighet med allmänt accepterade redovisningsstandarder.


PDF

Sidan senast uppdaterad 22-06-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information