Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

EUIPO:s budget

Senaste budget

Budgetdokument

EUIPO:s budget 2023

När EUIPO:s budget för det kommande året har utarbetats läggs den fram för myndighetens budgetkommitté för godkännande. Budgeten kan genomföras först efter att budgetkommittén har godkänt den. Kommittén består av företrädare för EU-medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Budgeten offentliggörs på engelska, franska, tyska, spanska och italienska. Den innehåller en detaljerad översikt över myndighetens finansiella verksamhet för det kommande året.


pdf

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.