Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Denna avdelning innehåller dokumentation avseende EUIPO:s miljömål som är förenliga med Europa 2020-strategin för hållbar tillväxt. Arbetet för en hållbar arbetsplats vid EUIPO är kopplat till att minimera miljöpåverkan av myndighetens verksamhet och är en del av policyn för det integrerade ledningssystemet.

EUIPO:s miljödeklaration

 

Myndighetens miljödeklaration beskriver hur myndigheten genom en rad riktade åtgärder administrerar sina resurser och minskar utsläppen för att minimera miljöpåverkan.


PDF

Beslut nr ADM-12-65

Beslut om Emas-ordningen och om arbetsmiljökommittén

Detta beslut av verkställande direktören fastställer myndighetens policy för att upprätthålla Emas-registreringen för dess fastigheter och vissa verksamheter och innehåller också myndighetens miljöpolicy.


PDF

BREEAM®-certifiering

Offentliggjort den 30/9/2016

EUIPO:s certifiering för de utmanande BREEAM®-miljönormerna tillämpas på myndighetens infrastrukturprojekt.


PDF

EU:s miljöstyrnings- och
miljörevisionsordning (Emas)

 

EUIPO har sedan 2008 noggrant följt Emas-normerna som utarbetats av Europeiska kommissionen för organisationer och företag.


Mer information >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Titel DIN Skapat Första vyn
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.