Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

EUIPO har som mål att erbjuda sina användare tjänster av hög kvalitet i alla avseenden. Verktyg, produkter, processer och it-lösningar bidrar alla till att förbättra EUIPO:s operativa effektivitet och gör det möjligt för myndigheten att erbjuda sina användare toppmoderna lösningar anpassade efter deras affärsbehov. Den här avdelningen innehåller dokument om myndighetens operativa processer, såsom beslut från verkställande direktören och relevant dokumentation från styrelsemötena.

Beslut nr ADM-20-31

Beslut om myndighetens interna struktur

I detta beslut från verkställande direktören fastställs myndighetens struktur och indelning i avdelningar och tjänster. Där definieras också respektive avdelnings ansvarsområden och funktioner.


pdf

Arbetsprogram

 

Arbetsprogrammet omfattar myndighetens planerade verksamhet för det kommande året och bygger på prognoser om volymer (antal mottagna varumärken och formgivningar) och volymernas inverkan på verksamheten.


pdf Mer information >>

EUIPO:s årsrapport

 

Varje år offentliggör myndigheten sin årsrapport. I den kan man läsa om EUIPO:s huvudsakliga aktiviteter och resultat under det aktuella året, och där presenteras också data, statistik och annan relaterad information.


pdf Mer information >>

Undersökning av användartillfredsställelse

 

Syftet med undersökningen av användartillfredsställelse är att mäta hur nöjda användarna är med de tjänster som myndigheten erbjuder. Den har genomförts vid EUIPO sedan 2005.


pdf Mer information >>

Dokument Datum Ladda ner
Myndighetens styrelse   Mer information >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Titel DIN Skapat Första vyn
Can’t find what you are looking for? Request here

Ingen ADT har definierats

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information