Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

EUIPO investerar i människor och deras arbetsmiljö för att få en kompetent, engagerad och balanserad personalstyrka. Detta avsnitt innehåller dokumentation som rör myndighetens befogenheter på personalområdet, däribland personalavdelningens årsrapport och administrativa beslut om myndighetens struktur.

Årsrapporten
om personalresurser

 

EUIPO:s huvudsakliga verksamhet och resultat på personalområdet, med data och statistik om personalfrågor och annan tillhörande information.


pdf

EUIPO:s bedrägeribekämpnings­
strategi

 

EUIPO:s strategi mot bedrägerier syftar till att bygga in en stark bedrägeribekämpningskultur vid EUIPO i hela dess verksamhet.


pdf

Årlig personal­
politisk plan

Offentliggjord 2017-12-19

I planen, som lades fram i samband med arbetsprogrammet och tillhörande budget, anges hur de verksamheter och projekt som ingår i arbetsprogrammet ska genomföras.


pdf

Tjänsteföreskrifter och arbetsvillkor

Offentliggjord 2013-12-17

Tjänsteföreskrifterna är det officiella dokument där reglerna, principerna och arbetsvillkoren för den europeiska förvaltningen beskrivs utförligt.


pdf Mer information >>

Dokument Datum Ladda ner
Undersökning av personaltillfredsställelse 2018-04-14 pdf
Avtal om säte 2013-08-29 pdf
Riktlinjer om förebyggande och hantering av intressekonflikter   pdf

 

Titel DIN Skapat Första vyn
Can’t find what you are looking for? Request here
Sidan senast uppdaterad 22-07-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information