Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Wienklassificeringen (figurmärken)

Wienklassificeringen är ett internationellt klassificeringssystem som inrättades 1973 genom Wienöverenskommelsen om internationell klassificering av figurativa element i varumärken och administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Det består av ett hierarkiskt system som går från allmänt till specifikt och klassificerar varumärkens figurativa element i kategorier, avdelningar och avsnitt på grundval av deras form.

EUIPO använder en modifierad version av Wienklassificeringen. Den har anpassats till EUIPO:s specifika behov genom att nya koder har lagts till och andra tagits bort.

Du hittar klassificeringen under avancerad sökning i vår sökmotor eSearch plus, där du kan klicka på sökkriterierna för Wienklassificeringen.

Manual för Wienklassificeringen
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.