Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Aviseringar

Du kommer till avsnittet för aviseringar genom att klicka på fliken ”Aviseringar” i sidomenyn i User Area.

Avsnittet för aviseringar i User Area
 

Aviseringsgränssnittet är uppdelat i två delar: Aviseringsmeddelanden och Konfiguration.

 

Aviseringsmeddelanden

När en avisering utlöses visas datum, typ av avisering (avseende EU-varumärke, registrerad gemenskapsformgivning, .eu-domän eller kalenderpost) och aviseringsmeddelande i en tabell i detta avsnitt. Härifrån kan du även ställa in nya aviseringar.

 

Konfiguration

I detta avsnitt kan du skapa en ny avisering eller redigera/radera en som redan finns. Kalenderaviseringar och aviseringar avseende EU-varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner visas under separata flikar.

 
 • Typer av aviseringar

  Det går att ställa in två typer av aviseringar: kalenderaviseringar och aviseringar avseende EU‑varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner.

  Kalenderavisering
  En kalenderavisering är helt enkelt en avisering som innebär att användaren kan ställa in en påminnelse för ett visst datum.

  Aviseringar avseende EU‑varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner
  Det finns två typer av aviseringar avseende EU-varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner som båda kan utlösas från vår sökmotor eSearch plus.

  Övervakningsavisering
  En övervakningsavisering kan ställas in för att övervaka särskilda händelser, exempelvis

  • ändring av ett varumärkes status,
  • dags att förnya varumärket/formgivningen,
  • ändring av innehavare/ombud,
  • slutet på invändningsperioden,
  • registrering av en identisk .eu-domän.

  Bevakningsavisering
  Denna avisering grundar sig på de kriterier som valts av en inloggad användare för en avancerad sökning. Aviseringen löses ut om ett annat varumärke eller en annan formgivning uppfyller dessa kriterier.

 • Åtgärdsflikar

  Nedan visas en lista över de åtgärdsflikar som finns i avsnittet Aviseringar och en beskrivning av varje fliks funktion. För att aktivera dem markerar du kryssrutan till vänster om relevant post (i detaljvisning).

  Skapa ny avisering
  Detta alternativ finns både i avsnittet ”Aviseringsmeddelanden” och i avsnittet ”Konfiguration”.

  Radera
  Detta alternativ finns både i avsnittet ”Konfiguration” och under fliken ”Arkiv” i avsnittet ”Aviseringsmeddelanden”.

  Så här raderar du en avisering
  1. För att radera en avisering klickar du på det grå krysset Ikonen Radera till höger om relevant post. Systemet kommer att fråga om du är säker på att du vill fortsätta.
  2. Kryssa i rutan till vänster om relevant post och klicka på knappen ”Radera” ovanför tabellen (flera poster kan väljas). Ett poppuppfönster visas där du kan godkänna eller avbryta raderingen. Detta alternativ finns inte under fliken ”Inkorg” i avsnittet ”Aviseringsmeddelanden”.
   

  Åtgärder som finns i avsnittet ”Aviseringsmeddelanden”

  Arkivera

  Du kan arkivera en avisering på två sätt:

  1. Under fliken ”Inkorg” klickar du på det grå krysset till vänster om relevant post. Systemet kommer att fråga om du är säker på att du vill fortsätta.
  2. Under fliken ”Inkorg” markerar du kryssrutan till vänster om relevant post och klickar sedan på knappen ”Arkivera” ovanför tabellen (flera poster kan väljas). Ett poppuppfönster visas där du kan godkänna eller avbryta flyttningen till ”Arkiv”-fliken.

  Obs: Aviseringar i inkorgen arkiveras automatiskt efter 30 dagar.

  Skicka till
  Du kan skicka en kopia av uppgifterna i aviseringen till valfri e-postadress (flera aviseringar kan väljas). För att göra detta markerar du kryssrutan till vänster om relevant post och klickar sedan på knappen ”Skicka till”. Välj därefter mellan alternativen ”Min e-post” och ”Annan e-post”.

  Om du väljer alternativet ”Min e-post” fylls e-postfältet automatiskt i med e-postadressen för ditt User Area-konto.

  Om du väljer alternativet ”Annan e-post” måste du fylla i mottagarens e-postadress i motsvarande fält.

  En anmärkning kan läggas till i fältet ”Anmärkning”.

   

  Åtgärder som finns i avsnittet ”Konfiguration”

  Aktivera

  Du kan aktivera aviseringar avseende EU-varumärken, registrerade gemenskapsformgivningar, .eu-domäner och kalenderposter på två sätt:

  Aktivera en avisering Stäng av en avisering Aktivera avisering för flera poster samtidigt
  1. Klicka på den grå knappikonen till höger om relevant post. Ikonen blir grön när aviseringen är aktiverad.
  2. Markera kryssrutan till vänster om relevant post och klicka sedan på knappen ”Aktivera” (flera poster kan väljas). Ikonen blir grön när aviseringen är aktiverad.

  Inaktivera

  Du kan inaktivera aviseringar avseende EU-varumärken, registrerade gemenskapsformgivningar, .eu-domäner och kalenderposter på två sätt:

  1. Klicka på den gröna knappikonen till höger om relevant post. Ikonen blir grå när aviseringen är inaktiverad.
  2. Markera kryssrutan till vänster om relevant post och klicka sedan på knappen ”Aktivera”. Ikonen blir grå när aviseringen är inaktiverad.

  Redigera avisering
  För att redigera en avisering klickar du på den grå pennikonen Pennikonen till höger om relevant post.

  Aviseringar avseende EU-varumärken, registrerade gemenskapsformgivningar och .eu-domäner
  När du klickar på pennikonen omdirigeras du till eSearch plus, där du kan redigera din avisering.

  Kalenderaviseringar
  När du klickar på pennikonen öppnas ett poppuppfönster där du kan redigera uppgifter och sedan ställa in aviseringen på nytt.

 • Så ställer du in en kalenderavisering

  Kalenderaviseringar ställs in från avsnittet ”Aviseringar” i User Area.

  Skapa ny avisering
  1. Klicka på knappen ”Skapa ny avisering”.
  2. Välj alternativet ”Kalender”. Ett poppuppfönster öppnas.
  3. Klicka på fältet för aktiveringsdatum. En almanacka visas. Ange aktiveringsdatum.
  4. Skriv in ett aviseringsmeddelande.
  5. Om du även vill få aviseringen via e-post markerar du kryssrutan.
  6. Klicka på knappen ”Ställ in avisering”.
 • Så ställer du in en avisering avseende EU‑varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner

  Bevakningsavisering
  Du kan ställa in bevakningsaviseringar från avsnittet ”Aviseringar” i User Area genom att klicka på ”Aviseringar avseende EU-varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner”, eller direkt från eSearch plus.

  Så ställer du in en bevakningsavisering
  1. Klicka på knappen ”Skapa ny avisering”.
  2. 2. Välj alternativet ”Aviseringar avseende EU-varumärken/registrerade gemenskapsformgivningar/.eu-domäner”. Ett poppuppfönster öppnas.
  3. Välj ”Godkänn”.
  4. Den avancerade sökfunktionen i eSearch plus öppnas.
  5. Välj önskade kriterier från de avancerade sökalternativen och klicka på knappen ”Sök”.
  6. Klicka på megafonikonen Aviseringsikon som visas överst till vänster i tabellen. Ett poppuppfönster öppnas.
  7. Namnge din avisering på något av följande sätt:
   • Välj via rullgardinsmenyn ett namn på en befintlig avisering som du skapat tidigare.
   • Skapa ett nytt namn genom att skriva in namnet i textfältet.
  8. Markera kryssrutan ”Få aviseringen via e-post” om du vill att en kopia av aviseringen ska skickas till din e-postadress.
  9. Klicka på knappen ”Ställ in avisering”.

  Ett meddelande visas nedtill i poppuppfönstret när aviseringen har skapats.

   

  Övervakningsavisering
  Övervakningsaviseringar ställs in från eSearchs avsnitt för detaljvisning av varumärken eller formgivningar efter att en enkel eller avancerad sökning genomförts.

  Så ställer du in en övervakningsavisering
  1. Klicka på knappen ”Ställ in avisering” överst till höger i detaljvisningsläget. Ett poppuppfönster öppnas, där du kan markera olika kryssrutor för att bestämma vilka ändringar i EU‑varumärkets eller den registrerade gemenskapsformgivningens status du vill övervaka.
   För aviseringar avseende .eu-domäner väljer du kryssrutan ”Liknande .eu-domänregistreringar”.
  2. Namnge din avisering på något av följande sätt:
   • Välj via rullgardinsmenyn ett namn på en befintlig avisering som du skapat tidigare.
   • Skapa ett nytt namn genom att skriva in namnet i textfältet.
  3. Klicka i rutan ”Få aviseringen via e-post” om du vill att en kopia av aviseringen ska skickas till din e-postadress.
  4. Klicka på knappen ”Ställ in avisering”.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.