Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Ansök nu

Ett EU-varumärke ger dig ensamrätt i alla nuvarande och framtida EU-medlemsstater genom en enda registrering som du ansöker om på nätet. EU-varumärket är giltigt i tio år och kan förnyas på obestämd tid för efterföljande tioårsperioder. Kom ihåg att gå igenom vår checklista innan du ansöker för att försäkra dig om en smidigt utförd ansökan.

Enligt förordningen får inte EUIPO utfärda fakturor. Våra avgifter är undantagna från mervärdesskatt. Läs mer om våra avgifter.

Att fylla i ansökningsformuläret och betala avgiften innebär inte alltid att du kommer att få ditt varumärke skyddat. Om din ansökan avslås kommer inte myndigheten att betala tillbaka din avgift.

 

Enkelt inlämningsformulär (EasyFiling)

Inlämningsformulär nytt

Utformat för små och medelstora företag och enskilda personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utan juridiskt ombud

 

Anpassat för experter på immateriell äganderätt vid hantering av enkla och komplicerade fall. Börja använda det nu och ge oss dina synpunkter

 

Ersätter Formulär i fem steg och Avancerat formulär från och med den 30 november 2022.

Märken

 • Endast ord- eller figurmärken

Märken

 • Ord-, figur-, utstyrsel-, färg-, ljud-, multimedie-, positions-, rörelsemärken, med mera
 • Kollektiv- och kontrollmärken

Varor och tjänster

 • Fördefinierade varor och tjänster från varumärkesklass

Varor och tjänster

 • Fördefinierade varor och tjänster från varumärkesklass
 • Ladda upp egen lista över varor & tjänster
 • Klass 35- och klass 37-assistenten
 • Arbetsområdet i helskärm

   

    Konfigurerbara

Betalningar

 • Omedelbar kreditkortsbetalning

Betalningar

 • Omedelbar kreditkortsbetalning
 • Uppskjuten (en månad) kreditkortsbetalning
 • Banköverföring
 • Löpande kontobetalning

Utkast

 • Spara utkast automatiskt och förlora aldrig någon ändring

Utkast

 • Spara utkast automatiskt och förlora aldrig någon ändring

Help (Hjälp)

 • Styrt formulär (virtuell assistent)

Help (Hjälp)

 • Direkthjälp

Sökande

 • Tillåter bara en enda sökande

Sökande

 • Låter användaren lägga till ytterligare en sökande

Viktigt
Exempel på vad som inte kan göras med Easy Filing-formuläret:

 • åberopa prioritet, företräde
 • ansöka om EU:s och/eller nationella granskningsrapporter

Ombud

 • Låter användaren utse ett ombud

Anspråk

 • Låter användaren åberopa prioritet, företräde och andra typer av anspråk

Internationella varumärken

 • Möjlighet att omvandla internationella varumärken och åberopa utställningsprioritet

Granskningsrapporter

 • Låter användaren ansöka om EU:s och/eller nationella granskningsrapporter

Anpassningsbart

 • Möjlighet att upprätta dina formulär efter dina egna behov
 • Verkställ snabbförfarandet (Fast Track)
 • Välj var du vill ha anspråksavsnittet

 

Vi planerar att avbryta både Formulär i fem steg och Avancerat formulär från och med den 30 november 2022. Bara inlämningsformuläret för varumärke kommer att finnas från och med detta datum.

 

Formulär i fem steg

Avancerat formulär

Anpassat för experter på immateriell äganderätt vid hantering av enkla fall

 

Anpassat för experter på immateriell äganderätt vid hantering av komplicerade fall

 


Ord-, figur-, utstyrsel- eller ljudmärken

Alla typer av märken.

Fördefinierade varor och tjänster

Låter användaren ladda upp sin egen lista över varor & tjänster (bland annat från ”Goods & Services Builder”)

Klass 35- och klass 37-assistenten

Omedelbar kreditkortsbetalning, banköverföring eller löpande kontobetalning

Omedelbar eller uppskjuten (en månad) kreditkortsbetalning, banköverföring eller löpande kontobetalning

   

Få ditt varumärke offentliggjort dubbelt så snabbt eller ännu snabbare jämfört med vanliga ansökningar.
Ta reda på mer

    Valfritt

Få ditt varumärke offentliggjort dubbelt så snabbt eller ännu snabbare jämfört med vanliga ansökningar.
Ta reda på mer
Hur du lämnar in en Fast Track-ansökan med vårt avancerade formulär

 • Låter användaren spara utkast i användarområdet
 • Låter användaren lägga till ytterligare en sökande
 • Låter användaren utse ett ombud
 • Låter användaren göra anspråk på prioritet och företräde (importerat från TMView eller genom att ladda upp ett intyg)
 • Låter användaren spara utkast i användarområdet
 • Låter användaren lägga till ytterligare en sökande
 • Låter användaren utse ett ombud
 • Låter användaren ansöka om kollektiv- och kontrollmärken
 • Låter användaren göra anspråk på prioritet och företräde
 • Möjlighet att omvandla internationella varumärken och åberopa utställningsprioritet
 • Låter användaren ansöka om EU:s och/eller nationella granskningsrapporter
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information