Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Kundtjänst för klagomål

Hantering av klagomål

Om någonting går fel eller vår servicenivå inte motsvarar dina förväntningar är det bra om du talar om det för oss. Vi värdesätter alla klagomål eftersom vi vill lära av våra misstag för att kunna ge den bästa möjliga servicen.

Vi anser i allmänhet att ett klagomål är ett skriftligt meddelande som uttrycker missnöje med de tjänster som tillhandahålls av EUIPO eller EUIPO-processer. Kundtjänsten för klagomål har dock inte behörighet att svara på klagomål om den rättsliga motiveringen till de beslut som fattats av EUIPO. Om du är oenig med ett EUIPO-beslut kan du lämna in en överklagan av beslut som fattats av granskare av EU-varumärken eller gemenskapsformgivningar.

Om ditt klagomål gäller frågor rörande personalfrågor riktar du din fråga direkt till vår personalavdelning per brev eller e-post.

 

Hur du lämnar in ett klagomål

Klagomålet kan lämnas in via ett formulär på nätet. Det är detta kommunikationssätt som EUIPO föredrar eftersom det garanterar att klagomålet kan hanteras utan dröjsmål. Alternativt kan du skicka ditt klagomål per post.

Lämna följande information (i tillämpliga fall) så att vi kan identifiera och analysera ditt ärende:

  • Registreringsnummer för EU-varumärke/registrerad gemenskapsformgivning
  • Klagandens identitet (förnamn, efternamn)
  • Klagandens adress (gatuadress, stad, land, telefonnummer, e-post)
  • Skäl till klagomålet
 

Vad händer härnäst?

  1. När vi tagit emot ditt klagomål skickar vår kundtjänst för klagomål ett mottagningsbevis per e-post eller ordinarie post inom en arbetsdag.
  2. Därefter behandlas ditt klagomål så snart som möjligt av lämplig avdelning så att ett skriftligt svar kan utarbetas i enlighet med EUIPO:s servicegaranti.
  3. Vi skickar ett skriftligt svar på ditt klagomål inom nio arbetsdagar räknat från den dag då vi skickat mottagningsbeviset.
 

Vad händer om du fortfarande inte är nöjd?

Om du inte är nöjd med resultatet av processen eller hur ditt klagomål har hanterats, kontakta oss på nytt med dina frågor. En granskning av ditt klagomål och svaret kommer då att hanteras av våra chefer.

Europiska ombudsmannen

Om du är medborgare i en EU-medlemsstat eller bosatt i en medlemsstat kan du också lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ.

Alla klagomål som lämnas till ombudsmannen måste föregås av lämpliga hänvändelser till EUIPO.

 
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information