Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Avgifter

Avgiftssystemet vid EUIPO kommer att skilja sig från det avgiftssystem som KHIM tillämpade. Systemet kommer att ändras från en grundavgift som täcker upp till tre klasser av varor och tjänster till ett system där betalning sker per klass.

Genom ändringsförordningen införs följande förändringar när det gäller avgifter:

  • Ett nytt system med en avgift per klass för ansöknings- och förnyelseavgifter.
  • En generell sänkning av de avgifter som myndigheten tar ut.
  • Bestämmelserna i avgiftsförordningen för gemenskapsvarumärken införlivas i grundförordningen.
 

Betala för det du behöver

Gemenskapsvarumärket omfattade skydd för tre klasser med en avgift på 900 euro för elektronisk ansökan och 1 050 euro för pappersansökan. Genom ändringsförordningen övergår myndigheten till ett system där betalning sker per klass. Detta innebär i praktiken att sökande betalar en lägre avgift om de bara ansöker om en klass, samma avgift om de ansöker om två klasser och en högre avgift om de ansöker om tre eller fler klasser. Förnyelseavgifterna sänks kraftigt för alla kategorier och ligger på samma nivå som ansökningsavgifterna, och även avgifterna för invändning, annullering och överklagande sänks.

 

Ansökningsavgifter (e-ansökan)

Gemenskapsvarumärke (gamla systemet) Avgift EU-varumärke (nya systemet) Avgift
En första klass 900 euro för upp till tre klasser En första klass 850 euro
En andra klass En andra klass 50 euro
En tredje klass En tredje klass 150 euro
En fjärde klass och uppåt 150 euro En fjärde klass och uppåt 150 euro
 

Förnyelseavgifter (e-ansökan)

Gemenskapsvarumärke (gamla systemet) Avgift EU-varumärke (nya systemet) Avgift
En första klass 1 350 euro för upp till tre klasser En första klass 850 euro
En andra klass En andra klass 50 euro
En tredje klass En tredje klass 150 euro
En fjärde klass och uppåt 400 euro En fjärde klass och uppåt 150 euro
 

Nytt EU-kontrollmärke

EU-kontrollmärken kommer att införas om 21 månader. Det blir då möjligt för "en institution eller organisation som kontrollerar kvaliteten att tillåta dem som deltar i kontrollsystemet att använda märket som ett tecken på att varor eller tjänster uppfyller kontrollkraven" (artikel 74b i EU-varumärkesförordningen). Registreringsavgiften för ett EU-kontrollmärke kommer att vara densamma som för ett EU-kollektivmärke, dvs. 1 800 euro (1 500 euro för e-ansökan); 50 euro för en andra klass; 150 euro för en tredje klass (och uppåt).

 

Andra avgifter

Som nämnts tidigare sänks de avgifter som ska betalas till myndigheten generellt. För att nämna några:

Relaterat till EU-varumärke Avgift (gamla systemet) EU-varumärke (nya systemet)
Invändning 350 euro 320 euro
Annullering 700 euro 630 euro
Överklagande 800 euro 720 euro
 

Nya ansökningar

Datumet för ansökan om EU-varumärke, invändning, återkallande eller ogiltighetsförklaring (annullering) eller överklagande (avseende EU-varumärken) kommer att avgöra vilken avgift som ska betalas (gamla eller nya systemet).

Om ansökningsdatumet infaller innan den nya förordningen trätt i kraft (dvs. före den 23 mars 2016) kommer det gamla avgiftssystemet att gälla även om betalningen sker efter att den nya förordningen trätt i kraft. Detta gäller även beräkning av extraavgifter för försening i förekommande fall. Om ansökningsdatumet infaller efter att den nya förordningen trätt i kraft (dvs. den 23 mars 2016 eller senare) kommer det nya avgiftssystemet att gälla. Detta beror på principen om att ansökan efter att den betalats kommer att få verkan från ansökningsdatumet då den anses vara inlämnad.

Om en invändningsperiod på tre månader till exempel löper från den 1 februari 2016 till den 30 april 2016 och en invändning lämnas in den 1 mars 2016 måste invändaren betala den gamla avgiften (350 euro). Om invändningen i samma exempel lämnas in den 15 april 2016 måste dock invändaren betala den nya avgiften (320 euro). Invändaren kan inte lämna in invändningen den 1 mars 2016 och vänta till den 30 april 2016 med att betala den nya avgiften, för även om betalningen fortfarande kommer att ske under den tre månader långa invändningsperioden inföll inlämningsdatumet för invändningen (och fick verkan) innan den nya förordningen trädde i kraft.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.