Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Formulär för EUTM Filing

Formuläret är utformat för mer komplexa ansökningar än det enkla inlämningsformuläret. Du behöver använda detta formulär om du vill lämna in din egen lista över varor och tjänster, registrera ett kollektivmärke, göra anspråk på omvandling av ett internationellt varumärke eller lämna in flerspråkiga delar av märket på de två språken i ansökan.

Du kan kontrollera om termerna i din lista över varor och tjänster är godkända för snabbförfarandet (Fast Track) med hjälp av vårt redigeringsverktyg för varor och tjänster.

Obligatoriska fält är markerade med asterisk (*).

Du hittar inlämningsformuläret för EU-varumärken (EUTM) genom att gå till avsnittet ”Varumärken> Vägen till registrering> Ansök nu” på webbplatsen. Klicka sedan på knappen ”Starta ansökan” för att öppna det avancerade ansökningsformuläret.

Du måste vara registrerad användare för att använda det här verktyget vid ansökan om ett varumärke. Om du ännu inte gjort det måste du registrera dig.

EU-varumärkesansökningar för personer som inte är bosatta inom EU
Du kan ansöka om EU-varumärke även om du är bosatt utanför Europeiska unionen, men du måste i så fall utse ett ombud

 • Språk och personlig referens
  Personlig referens

  Referensen ska bestå av upp till 30 alfanumeriska tecken från det latinska alfabetet: a–z, A–Z, 0–9. Inga mellanrum tillåts.

  Första språk
  Välj det språk du vill använda för din ansökan (första språk) från rullgardinsmenyn. Du kan välja vilket som helst av EU:s 23 språk.

  Andra språk
  Enligt förordningen måste du ange ett andra språk som tas från ett av EUIPO:s fem officiella språk (DE, EN, ES, FR, IT). Det andra språket måste vara ett annat än det första språket. Observera att ditt varumärke kan bestridas på detta andra språk.

 • Använd befintliga EU-varumärkesuppgifter som mall

  Skriv in varumärkets namn eller nummer, helt eller delvis – en lista över befintliga motsvarande varumärken visas – välj det som passar och klicka på ”Importera”.

  Om du väljer att importera varumärket som mall går registreringen snabbare eftersom uppgifterna fylls i på förhand. Avsnitten kan redigeras enligt dina önskemål.

 • Hävda prioritet, företräde, förvärvad särskiljningsförmåga eller andra typer av yrkanden (valfritt)

  Välj de yrkanden som du vill lägga till

  Du kommer att kunna välja mellan olika typer av yrkanden

  Yrkande om prioritet

  Klicka på knappen ”Lägg till prioritet” om du vill ansöka om prioritet. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Skriv in varumärkets namn (fältet fylls i automatiskt om uppgifter om varumärket finns i TMview) och klicka på ”Importera”, eller

  • skriv in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen ”Skapa manuellt”.

  • Välj ”Land för första ansökan” i rullgardinsmenyn.

  • Ange ansökningsdatum och ansökans varumärkesnamn eller prioritetsnummer. Du kan välja alternativet att bifoga nödvändiga dokument samtidigt med ansökan eller vid ett senare tillfälle

  Obs! Översättningen av den första inlämningen måste göras till det första eller andra språket i din ansökan (endast om intyget är på ett annat språk än EU:s officiella språk).

  Begär prioritet senare
  Välj kryssrutan intill knappen ”Lägg till prioritet” om du vill begära prioritet vid ett senare tillfälle (detta kan göras upp till 2 månader efter ansökningsdatum).

   

  Yrkande om företräde

  Klicka på knappen ”Lägg till företräde” om du vill begära företräde för din ansökan. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Skriv in varumärkets namn eller nummer (fältet fylls i automatiskt) och klicka på ”Importera”, eller

  • skriv in uppgifterna manuellt genom att klicka på knappen ”Skapa manuellt”.

  • Välj den EU-medlemsstat där märket registrerades från rullgardinsmenyn.

  • Välj aktuellt alternativ i fältet ”Typ av registrering”.

  • Ange inlämningsnummer, inlämningsdatum, registreringsnummer, registreringsdatum och prioritetsdatum. Välj sedan alternativet att bifoga nödvändiga dokument samtidigt med ansökan eller vid ett senare tillfälle

   

  Yrkande om omvandling

  Klicka på knappen ”Lägg till omvandling för internationell registrering” om du vill lägga till ett yrkande om omvandling. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Skriv in det internationella varumärkesnumret (IR-numret)*.

  • Lägg till datumet för internationell registrering (IR-datumet)

  • Lägg till datumet för annullering

  • Lägg till datumet för prioritet/företräde

  • Klicka på knappen ”+ Lägg till OMVANDLING FÖR INTERNATIONELL REGISTRERING”.

  Obs! I det här avsnittet fylls inte fältet i automatiskt. Du måste skriva in hela varumärkesnumret.

   

  Begäran om utställningsprioritet

  Begäran om utställningsprioritet i ansökan
  Klicka på knappen ”Lägg till utställningsprioritet” om du vill lägga till en begäran om utställningsprioritet i din ansökan. Ett nytt avsnitt öppnas.

  • Välj utställning från rullgardinsmenyn

  • Lägg till datumet för första tillfälle Välj alternativet att bifoga nödvändiga dokument samtidigt med ansökan eller vid ett senare tillfälle

  • Klicka på knappen ”+ Lägg till utställningsprioritet”.

  Begär utställningsprioritet senare
  Välj kryssrutan intill knappen ”Lägg till utställning” om du vill begära utställningsprioritet vid ett senare tillfälle (upp till 2 månader efter ansökningsdatum).

 • Sökande och ombud

  Sökande

  Sökande kan läggas till på två sätt.

  Lägg till en befintlig sökande

  Skriv in sökandens namn eller id här – en förteckning över befintliga sökande visas då – välj och klicka sedan på ”Importera”. Sökandens uppgifter visas. Klicka på ”Importera” för att fortsätta.

  Upprätta en ny sökande
  1. För in uppgifterna manuellt genom att klicka på ”Skapa en ny sökande”.

  2. Välj typ av sökande från rullgardinsmenyn.

  3. Fyll i resten av formuläret (obligatoriska fält är markerade med en asterisk *).

  4. Klicka på knappen ”+ Lägg till sökande” för att fortsätta.

  Ombud

  Ombud kan läggas till på två sätt.

  Lägg till ett befintligt ombud

  Skriv in ombudets namn – en förteckning över befintliga ombud visas då – välj och klicka sedan på ”Import”. Ombudets uppgifter visas. Klicka på ”Lägg till” (Add) för att fortsätta.

  Lägg till ett nytt ombud
  1. För in uppgifterna manuellt genom att klicka på ”Skapa nytt”

  2. Välj typ av ombud från rullgardinsmenyn.

  3. Fyll i resten av formuläret (obligatoriska fält är markerade med en asterisk *).

  4. Klicka på knappen ”Lägg till” för att fortsätta.

  Obs! Om du markerar alternativet ”Personalombud” visas kryssrutan ”Ekonomiska anknytningar”. Om du kryssar här måste ytterligare två fält fyllas i; du måste ange vilken typ av ekonomiska anknytningar du har till den sökande (till exempel anställd eller affärspartner) och du måste skriva in namnet på din arbets-/uppdragsgivare.

  Sammanslutningar

  Vid inlämning av en ansökan i en sammanslutnings namn, ange endast sammanslutningens id.

 • Typer av varumärken

  Du måste välja vilken typ av märke du vill registrera. Nedan följer en lista över tillgängliga typer:

  • Ordmärke

  • Figurmärke

  • Utstyrselmärke

  • Ljudmärke

  • Färgmärke

  • Multimediemärke

  • Positionsmärke

  • Rörelsemärke

  • Mönstermärke

  • Hologrammärke

  • Annat märke

  Läs mer om typer av varumärken i avsnittet Definition av varumärke.

  Uppgifter som krävs
  Tillhandahåll uppgifter om ditt varumärke

  Översättningar
  Det är viktigt att den återgivning av märket du laddar upp är en korrekt återgivning av det märke du vill registrera.

  Återgivning av märket
  Det är viktigt att den återgivning av märket du laddar upp är en korrekt återgivning av det märke du vill registrera. EUIPO kommer att publicera ditt märke som det visas nu. Om inte detta visar exakt det du vill skydda måste du korrigera det innan du lämnar in din ansökan.

  Ordelement
  Enbart de ordelement som är synliga i logotypen ska anges. Om inte ordelementen är korrekt angivna kommer EUIPO att ändra dem direkt, utan föregående meddelande.

 • Likhetsrapport

  Du har möjlighet att ladda ner en likhetsrapport. Sökningen görs i databasen TMview och kan också göras innan själva ansökningen påbörjas.

  Du kan ladda ner och spara en pdf-fil med en lista över alla uppgifter om du klickar på knappen ”Ladda ner pdf” under tabellen med resultat.

 • Tekniska krav på bilagor

  Följande standarder ska följas för bilagor som laddas upp från det avancerade ansökningsformuläret:

  JPEG
  Standardfiltyp att använda vid återgivning av det/de varumärken som din ansökan gäller. Den maximala storleken för enskilda bildfiler är 2 MB. Filerna måste också uppfylla följande krav:
  • Maximal upplösning: 2835 x 2010 pixlar
  • Utskriftsupplösning: lägst 96 och högst 300 dpi (bildpunkter per tum)
  • Färgsystem: RGB, gråskala, svartvitt eller CMYK.

  Bilder skalas automatiskt om till en upplösning på 250 x 250 pixlar. När du laddar upp en bild visas den så som den kommer att se ut i registreringsintyget.

  Pdf
  Pdf-filer kan endast användas för tilläggsinformation, inte för återgivning av det/de märke(n) som ansökan gäller. Den maximala storleken för enskilda filer är 2 MB. Adobe Acrobat X (version 10.0) används för att öppna filerna.

  MP3
  MP3-filer kan endast användas för tilläggsinformation vid registrering av ljudmärken. Högsta tillåtna enskilda filstorlek är 2 MB och filen ska följa de standarder som anges i avsnittet om bilagor på sidan ”Teknisk information”.

 • Varor och tjänster

  Ange de varor och tjänster som varumärket ska täcka

  Lägg märke till följande:

  Att ansöka om ett brett utbud av varor/tjänster ökar signifikant sannolikheten för invändningar mot ett varumärke eller att det slutligen ogiltighetsförklaras. En konflikt kan uppstå när ett varumärke är identiskt med eller liknar ett tidigare märke och skydd söks för liknande varor och tjänster. Efter att det registrerats kan varumärket också ogiltighetsförklaras om det inte används i minst 5 år eller mer.

  Språket för varorna och tjänsterna måste vara samma språk som första språket i ansökan.

  Klicka på knappen ”Sök termer i den harmoniserade databasen”.

  Ett nytt poppuppfönster öppnas. Skriv in nyckelord för de varor och tjänster du väljer (en rullgardinsmeny med sökordsförslag kommer upp) eller navigera genom listan över alla varor och tjänster.

  När du har angett alla varor och tjänster du behöver klickar du på knappen ”Granska din lista” och sedan på knappen ”Spara lista”. Du dirigeras vidare till din ansökan, där ditt val visas.

  Lägg till dina termer

  Enskilda termer måste separeras genom semikolon och får inte överskrida 512 tecken. Du får bara använda accepterade tecken

  Du kan upprepa detta tills du har lagt in alla termer och klasser som behövs för din ansökan.

   

  Giltiga tecken (syntaktiska regler för varu- och tjänstetermer):

  Namn Tecken Exempel
  Bokstäver a–z A–Z Delar och komponenter för fordon
  Siffror 0–9 MP3-spelare
  Bindestreck - (ASCII-kod 045) LED-belysning
  Vinkelparenteser < > Airsoftpistoler > 0,5 joule
  Snedstreck / och/eller
  Asterisk * Kläder*
  Rundparenteser ( ) Träningshandböcker (manualer)
  Klammerparenteser { } Vevslängar {maskindelar}
  Hakparenteser [ ] Emaljer [lacker]
  Kolon : (ASCII-kod 058) Tjänster inom följande område: elektriska och elektroniska kretsar, komponenter
  Komma , Majsmjöl, maltos
  Enkelt citationstecken ’ (ASCII-kod 039) Painters’ brushes
  Semikolon (godtas inte i grekiska) ; (ASCII-kod 059) Kärnreaktorer; formgjutningspreparat
  Halvhög punkt (godtas endast i grekiska) · (ASCII-kod 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Observera att denna tabell ger exempel på giltiga tecken.

 • Nationell sökrapport

  Du kan beställa en nationell sökrapport mot en tilläggsavgift. Din ansökan offentliggörs inte förrän alla sökrapporter har samlats in och förmedlats till dig.

 • EU-granskningsrapport

  Att begära att få en EU-granskningsrapport kostar ingenting. I EU-granskningsrapporter listas alla äldre ansökningar om EU-varumärken (EUTM) som liknar eller är identiska med den aktuella ansökan, samt internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen och avser samma eller liknande varu- och tjänsteklasser.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.