Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Utvidgningen av EU

 

Vid eventuella framtida utvidgningar av EU kommer ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning som registrerats eller ansökts om före anslutningen av de nya länderna automatiskt att utvidgas till de nya medlemsstaterna utan extra formaliteter eller avgifter.
 
Mer information finns i Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 9, Utvidgning.


Nej. Det går inte att ifrågasätta giltigheten av utvidgade EU-varumärken (EU‑varumärkesregistreringar eller ej avgjorda EU-varumärkesansökningar) utifrån absoluta grunder som endast är tillämpliga på grund av att nya medlemsstater ansluts. Till exempel, om en befintlig EU-varumärkesregistrering består av ett ord som är beskrivande på ett av de nya medlemsstaternas språk utgör det inte en grund för att lämna in ett ogiltighetsanspråk, enligt EU‑varumärkesförordningen.

Mer information om varumärken i EU.


Nej. EU-varumärken som har ansökts om eller registrerats innan nya medlemsstater ansluts kommer inte att översättas till eller offentliggöras på de nya språken. De nya medlemsstaternas officiella språk blir dock officiella EU-språk från och med anslutningsdatumet, och alla EU‑varumärken som ansöks om från och med det datumet översätts därför till de nya officiella språken.


Ja. Innehavare av tidigare nationella rättigheter kan (endast) förbjuda att utvidgade EU‑varumärken används inom en ny medlemsstats territorium, enligt deras nationella lagstiftning, om två villkor uppfylls. För det första, att de tidigare rättigheterna registrerats, ansökts om eller erhållits i den nya medlemsstaten före datumet för den medlemsstatens anslutning och, för det andra, att de tidigare rättigheterna erhållits i god tro. Denna bestämmelse garanterar den enhetliga karaktären hos EU:s varumärkessystem, eftersom ett EU-varumärke förblir giltigt i alla EU‑medlemsstater med det enda undantaget att det inte kan användas inom territoriet för den ”nya medlemsstat” där den tidigare, motstridande rättigheten finns.

För mer information, se beslut nr 2013-3 av överklagandenämndernas presidium av den 5 juli 2013 om tvistlösning i godo, Decision on Mediation.


I enlighet med utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien (se de senaste nyheterna här) lämnade Storbritannien EU den 1 februari 2020.

Den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet, under vilken unionsrätten (inklusive förordningarna om EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar och deras genomförandeinstrument) fortfarande var tillämplig i Storbritannien, löpte ut den 31 december 2020.

Mer information finns här:


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.