Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Sök tillgänglighet

 

Ett sätt att ta reda på om ett varumärke eller en formgivning redan har registrerats är att använda immaterialrättsmyndighetens kostnadsfria sökverktyg på nätet: TMview, DesignView och/eller eSearch plus.


EUIPO erbjuder en likhetsrapport med en förteckning över varumärken som kan påverka din ansökan. Äldre varumärken kan utgöra ett hot mot din ansökan. I förteckningen beaktas både varumärkesnamn och de varor och tjänster som ansökan gäller.
Observera att förteckningen inte är uttömmande. Ditt varumärke kan bestridas även om sökningen inte ger något resultat.
Dessutom kan användare söka efter tillgänglighet i EUIPO:s online-databaser eSearch plus och TMview som båda finns tillgängliga för alla användare kostnadsfritt.


Ja, om den sökande begär detta i det avancerade ansökningsformuläret. För varje ansökan om EU-varumärke och internationell registrering som designerar EU upprättar immaterialrättsmyndigheten en EU-granskningsrapport under granskningsförfarandet. I denna rapport listas äldre EU-varumärken, ansökningar om EU-varumärken och internationella registreringar som designerar EU och som liknar eller är identiska med den aktuella ansökan och som avser samma eller liknande varu- och tjänsteklasser. I sökningen ingår äldre varumärken med varor och tjänster som hör till samma klass, samt olika klasser som vanligtvis innehåller liknande varor och tjänster.
Mer information finns i avsnittet Registreringsprocessen.


Nej. EUIPO gör inga sökningar på individuell begäran. Privata företag utan affärsmässiga förbindelser med EUIPO gör det däremot.
Dessutom finns både EUIPO:s online-databas eSearch plus och DesignView tillgängliga för alla användare att göra egna sökningar kostnadsfritt.
Se avsnittet Databaser på EUIPO:s webbplats för mer information om våra databaser och verktyg.
Mer information om registreringsförfarande för gemenskapsformgivningar.


När det gäller figurmärken, tredimensionella märken eller figurelement i märken som innehåller både grafiska element samt bokstäver och/eller siffror görs sökningen på grundval av den internationella klassificering som inrättats genom Wienöverenskommelsen om införande av klassificering av figurelement i varumärken. (Se EUIPO:s Wienklassificeringsmanual för mer information.) EUIPO använder en modifierad version av Wienklassificeringen av figurelement som har anpassats till våra specifika behov för att underlätta effektiv sökning.

Mer information om avgifter som ska betalas direkt till EUIPO.


EU-granskningsrapporter ingår i ansökningsavgiften. Nationella granskningsrapporter är valfria. Sökanden måste begära båda rapporterna när ansökan om EU-varumärke inges eller, för internationella registreringar som designerar EU, inom 1 månad efter att akten överförts från Wipo till EUIPO. Avgiften för nationella granskningsrapporter är 12 euro per deltagande kontor.
Sedan den 1 januari 2014 har följande 5 nationella kontor deltagit i det valfria söksystemet och gjort sökningar i sina nationella register: Tjeckien, Danmark, Ungern, Rumänien och Slovakien. Den totala avgiften för de nationella granskningsrapporterna är därmed 60 euro.

Se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden för mer information om granskningsrapporter.


Bevakningsbrev skickas till innehavare av äldre EU-varumärken eller ansökningar om EU-varumärken som potentiellt kan kollidera med deras rättigheter. Brevet är endast av informativ natur och bör aldrig betraktas som ett konstaterande av att det föreligger en faktisk konflikt, eller av att märken och varor och tjänster i fråga verkligen är identiska eller liknande. Ett sådant konstaterande kan göras endast genom ett slutligt beslut i invändnings- eller annulleringsförfaranden vid EUIPO.

Se Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 1, Förfaranden för mer information om denna fråga.


EURid är en ideell organisation som utsetts av Europeiska kommissionen för att hantera .eu-domännamn. Organisationen spelar även en aktiv roll när det gäller att skydda rättigheterna för innehavare av .eu-domännamn mot bedrägeri.
Nyheter som rör .eu-domäner.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.