Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Villkor för snabbförfarandet (Fast Track)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) erbjuder dem som ansöker om registrering av varumärken en snabbare väg att få sina ansökningar prövade och offentliggjorda om de uppfyller villkoren för snabbförfarandet (Fast Track).

När vi får in en ansökan prövar vår personal den för att bedöma om det är sannolikt att varumärket är giltigt. Ju mer komplex ansökan är desto längre tid tar prövningen. Därför behandlar vi ansökningar som uppfyller vissa villkor snabbare och det tar kortare tid för dem att nå första steget i registreringsprocessen, dvs. offentliggörande. Detta påskyndade förfarande kallas Fast Track.


Prövningen går snabbare med Fast Track

 

Vilka är fördelarna?

 • Det går snabbare. Din ansökan kan offentliggöras dubbelt så snabbt som eller ännu snabbare än vanliga ansökningar.
 • Det är säkrare. För att göra en Fast Track-ansökan måste du definiera varor och tjänster med hjälp av en databas över termer som redan godkänts av EUIPO och alla nationella immaterialrättsmyndigheter i EU. Den kallas den harmoniserade databasen (HDB). Detta minskar risken för felaktigheter markant och du kan vara säker på att du gör de rätta valen.

Mer information om våra servicestandarder finns i EUIPO:s servicegaranti på vår webbsida om kvalitet.

 

Hur kan jag uppfylla villkoren för Fast Track?

För att lyckas med Fast Track-ansökan måste du uppfylla två huvudvillkor:

 • Du måste välja de varor och tjänster som ditt varumärke avser från en databas över termer som EUIPO redan har godkänt. Formuläret för ansökan i fem steg har utformats för att vägleda dig i ditt val så att din ansökan kan behandlas enligt Fast Track-förfarandet.
 • Du måste betala i förskott: våra granskare kan inte börja pröva din ansökan förrän betalningen är klar. Om betalningen sker omgående och det inte finns några brister när ansökan lämnas in eller under prövningen av ansökan kommer din ansökan att behandlas enligt Fast Track-förfarandet.

Observera att om du betalar via ett konto kommer kontot att debiteras omedelbart. Om du betalar via banköverföring måste du göra överföringen omedelbart efter att du lämnat in ansökan. 

Även om vissa ansökningar uppfyller villkoren för Fast Track-förfarandet när de lämnas in kan det hända att de inte uppfyller villkoren senare. Det kan till exempel finnas en brist som består i att varumärket du vill registrera inte har en tillräckligt särskiljande karaktär. Du kommer att informeras skriftligen om din ansökan inte längre uppfyller något av villkoren för Fast Track-förfarandet.

 

Fast Track-förfarandet: Fullständiga villkor

 1. Den sökande måste ha sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I annat fall måste sökanden utse ett giltigt ombud.
 2. Varumärket får varken vara ett kollektivmärke eller ett kontrollmärke.
 3. Begär ingen nationell eller Europa-omfattande granskning i din ansökan.
 4. När det gäller begäran om prioritet eller företräde får antingen
  • inte prioritet/företräde begäras, eller
  • om begäran om prioritet/företräde anges kan de varumärken som begäran baseras på importeras från databasen TMView under ansökningsprocessen, eller
  • om en begäran om prioritet/företräde anges och varumärket/varumärkena i fråga inte finns i TMView måste motsvarande intyg bifogas.
 5. Om utställningsprioritet begärs kan en ansökan enligt Fast Track-förfarandet ändå göras om en bilaga som innehåller motsvarande intyg lämnas in.
 6. Varumärket måste vara någon av följande typer: ordmärke/figurmärke/formmärke/ljudmärke.
 7. Om varumärket är ett figurmärke/formmärke är det inte längre möjligt att göra anspråk på färger.
 8. Om varumärket är ett figurmärke/formmärke/ljudmärke måste tillhörande och giltiga bilagor bifogas.
 9. Alla termer på listan över varor och tjänster måste väljas ut från EUIPO:s databas över godkända termer.
 10. Betalning ska ske med någon av de accepterade betalningsmetoderna. Betalning via en tredje parts konto är dock inte tillåtet vid Fast Track-förfarandet.
 11. Följande villkor gäller för betalning av avgifter:
  • Kreditkort: inga särskilda krav.
  • För banköverföringar: sökanden måste (1) använda den transaktionskod för betalning som skapas av formuläret och varumärkesnumret för att identifiera akten, (2) åta sig att betala in beloppet omedelbart och (3) helst göra en separat betalning för varje inlämnad ansökan.
  • För kontoinnehavare måste sökanden välja Debitera nu i betalningsformuläret.
 12. Om språket för ansökan inte är något av EUIPO:s fem språk (engelska, franska, italienska, spanska och tyska) måste sökanden godta den översättning som EUIPO tillhandahåller på ett andra språk som valts ut bland de fem språk som godtas.

Obs: betalningar via banköverföring, med sina respektive transaktionskoder, måste ha kommit till EUIPO inom nio dagar efter att ansökan lämnades in. Om så inte sker kan inte EUIPO garantera att tidsramarna för Fast Track-förfarandet följs.

Skriv ut de fullständiga villkoren
 

Samtliga tidsgränser anges i informativt syfte och är inte bindande för EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.